Er is niets in het verstand, dat niet eerst in de zinnen is geweest - Pot van Citaten

Er is niets in het verstand, dat niet eerst in de zinnen is geweest


er-is-niets-in-het-verstand-dat-niet-eerst-in-de-zinnen-is-geweest
aristoteleserisnietsinhetverstanddatnieteerstdezinnengeweester isis nietsniets inin hethet verstanddat nietniet eersteerst inin dede zinnenzinnen isis geweester is nietsis niets inniets in hetin het verstanddat niet eerstniet eerst ineerst in dein de zinnende zinnen iszinnen is geweester is niets inis niets in hetniets in het verstanddat niet eerst inniet eerst in deeerst in de zinnenin de zinnen isde zinnen is geweester is niets in hetis niets in het verstanddat niet eerst in deniet eerst in de zinneneerst in de zinnen isin de zinnen is geweest

Als de wereld niet eerst plat was geweest, hadden ze nooit kunnen bewijzen dat 'ie rond isHet tot rede gebrachte verstand en het positief wetenschappelijk verstand verhouden zich als het verstand, dat weet en het verstand, dat niet weet, wat het zegtDe zinnen en de verbeelding doen elkaar wederkerig vlam vatten, maar de zinnen zouden slechts een armzalig vlammetje geven, zonder de vonk der verbeeldingNiets is zo gering dat het de opmerkzaamheid van het scherpste verstand niet waard zou zijnHet verstand en het hart staan op zeer goede voet met elkaar. Het ene vervangt het andere vaak zo volkomen, dat men moeilijk uitmaken kan, welk van de twee aan het werk is geweestDe mensen verachten de religie, zij haten haar en zijn bang dat zij misschien waar is. Om dat te verhelpen moet men eerst aantonen dat de religie niet strijdig is met het verstand en eerbied verdient. Men moet haar naar waarde schatten, vervolgens haar aantrekkelijk maken en bij de goede mensen het verlangen wekken dat zij waar zou zijn