Een verstandig mens maakt meer gunstige gelegenheden dan hij vindt. - Pot van Citaten

Een verstandig mens maakt meer gunstige gelegenheden dan hij vindt.


een-verstandig-mens-maakt-meer-gunstige-gelegenheden-dan-hij-vindt
francis baconeenverstandigmensmaaktmeergunstigegelegenhedendanhijvindteen verstandigverstandig mensmens maaktmaakt meermeer gunstigegunstige gelegenhedengelegenheden dandan hijhij vindteen verstandig mensverstandig mens maaktmens maakt meermaakt meer gunstigemeer gunstige gelegenhedengunstige gelegenheden dangelegenheden dan hijdan hij vindteen verstandig mens maaktverstandig mens maakt meermens maakt meer gunstigemaakt meer gunstige gelegenhedenmeer gunstige gelegenheden dangunstige gelegenheden dan hijgelegenheden dan hij vindteen verstandig mens maakt meerverstandig mens maakt meer gunstigemens maakt meer gunstige gelegenhedenmaakt meer gunstige gelegenheden danmeer gunstige gelegenheden dan hijgunstige gelegenheden dan hij vindt

Niets kenmerkt een mens meer dan datgene, waarvoor hij nooit tijd vindtHoe zwakker de mens is in morele geestkracht, des te meer waarde zal hij hechten aan de opvolging van mode en gebruiken; want daarin vindt hij de stem waaraan hij behoefte heeft, terwijl zij tevens de geringe ontwikkeling zijner persoonlijkheid bemantelenWil een verstandig mens gelukkig zijn, dan moet hij zijn verstand leren relativerenNiet wie grimmig, maar wie verstandig de wereld inkijkt maakt een geduchte en gevaarlijke indruk - zo zeker als het brein van de mens een geduchter wapen is dan de klauw van een leeuwEen wijze maakt meer kansen dan hij krijgtEen mens zou altijd moeten overwegen hoe veel meer hij heeft dan hij wenst