Een compromis is een goede paraplu, maar een armzalig dak


een-compromis-is-een-goede-paraplu-maar-een-armzalig-dak
james russell lowelleencompromisiseengoedeparaplumaararmzaligdakeen compromiscompromis isis eeneen goedegoede paraplumaar eeneen armzaligarmzalig dakeen compromis iscompromis is eenis een goedeeen goede paraplumaar een armzaligeen armzalig dakeen compromis is eencompromis is een goedeis een goede paraplumaar een armzalig dakeen compromis is een goedecompromis is een goede paraplu

Een bankier is iemand, die je een paraplu leent, als de zon schijnt en hem terug wil hebben, zodra het begint te regenenEr bestaan, dat is waar, goede en slechte recensenten. Maar ook hier ligt 't heel eenvoudig: een goede recensent is er een die goed schrijft, een slechte een die slecht schrijft. Anders niet. Maar wat zijn hun oordelen dan waard? Doorgaans nietsEen clavecimbel klinkt als twee copulerende skeletten op een plaatijzeren dakDe zinnen en de verbeelding doen elkaar wederkerig vlam vatten, maar de zinnen zouden slechts een armzalig vlammetje geven, zonder de vonk der verbeeldingEen compromis is de eerlijkste manier om iedereen ontevreden te stellenAlle aards geluk berust op een compromis tussen droom en werkelijkheid