Een bril is de overwinning van de nieuwsgierigheid op de ijdelheid


een-bril-is-de-overwinning-van-de-nieuwsgierigheid-op-de-ijdelheid
robert lembkeeenbrilisdeoverwinningvannieuwsgierigheidopijdelheideen brilbril isis dede overwinningoverwinning vanvan dede nieuwsgierigheidnieuwsgierigheid opop dede ijdelheideen bril isbril is deis de overwinningde overwinning vanoverwinning van devan de nieuwsgierigheidde nieuwsgierigheid opnieuwsgierigheid op deop de ijdelheideen bril is debril is de overwinningis de overwinning vande overwinning van deoverwinning van de nieuwsgierigheidvan de nieuwsgierigheid opde nieuwsgierigheid op denieuwsgierigheid op de ijdelheideen bril is de overwinningbril is de overwinning vanis de overwinning van dede overwinning van de nieuwsgierigheidoverwinning van de nieuwsgierigheid opvan de nieuwsgierigheid op dede nieuwsgierigheid op de ijdelheid

Nieuwsgierigheid is slechts ijdelheid. Meestal willen we alleen maar iets weten om erover te kunnen pratenKoppigheid is ijdelheid! Of de ijdelheid karakter te bezitten, of de ijdelheid gelijk te hebbenDe eerste liefde is mengsel van een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheidIJdelheid vindt vergeving, niet trots. Want door ijdelheid maakt men zich afhankelijk van anderen; de trots daarentegen verheft ons boven henHet is gewoonlijk het lot der partijen, die het tot de overwinning hebben gebracht, na de overwinning uiteen te vallenIJdelheid is zo belachelijk, dat men er zich reeds uit ijdelheid voor moest hoeden