Driemaal verhuizen is net zo erg als brand.


driemaal-verhuizen-is-net-zo-erg-als-brand
benjamin franklindriemaalverhuizenisnetzoergalsbranddriemaal verhuizenverhuizen isis netnet zozo ergerg alsals branddriemaal verhuizen isverhuizen is netis net zonet zo ergzo erg alserg als branddriemaal verhuizen is netverhuizen is net zois net zo ergnet zo erg alszo erg als branddriemaal verhuizen is net zoverhuizen is net zo ergis net zo erg alsnet zo erg als brand

Ik ben driemaal getrouwd geweest en driemaal weduwe. Het is steeds hetzelfde: ik heb er nooit van kunnen genietenVoor iets is een ongeluk nog wel goed. Ja, na een brand kan men aan een stuk smeulend hout zijn pijp aansteken. Zullen wij daarom zeggen dat de brand nuttig is geweest?Als u een piano wil verhuizen, grijpen vele hulpvaardige handen naar het krukjeHet leven van Ivan Iljitsj was erg eenvoudig en erg gewoon en daarom erg verschrikkelijk geweestHet is net zo natuurlijk om geboren te worden als te sterven; en voor een kleine zuigeling misschien, is de een net zo pijnlijk als de anderTheologie van het geweld: als er geen water is om de brand te blussen, mag men benzine gebruiken