Denk meer aan wat je bezit dan aan wat je begeert


denk-meer-aan-wat-bezit-dan-aan-wat-begeert
marcus aureliusdenkmeeraanwatbezitdanbegeertdenk meermeer aanaan watwat jeje bezitbezit dandan aanaan watwat jeje begeertdenk meer aanmeer aan wataan wat jewat je bezitje bezit danbezit dan aandan aan wataan wat jewat je begeertdenk meer aan watmeer aan wat jeaan wat je bezitwat je bezit danje bezit dan aanbezit dan aan watdan aan wat jeaan wat je begeertdenk meer aan wat jemeer aan wat je bezitaan wat je bezit danwat je bezit dan aanje bezit dan aan watbezit dan aan wat jedan aan wat je begeert

De wereld hangt aan vormen, neem dat goed ter harte; haar is vaak veel meer gelegen aan het hoe dan aan het watWat gij aan uw vrienden geeft is niet langer aan het lot onderhevig en blijft uw onvervreemdbaar bezitEr gaan heel wat meer mensen geestelijk ten onder aan een opgewekt onderling verkeer, dan aan de eenzaamheid en de stilteMen lijdt meer van niet te hebben wat men begeert dan dat men geniet van wat men heeftKind dat met een slecht rapport thuiskomt aan zijn vader: 'Wat denk je? Is het erfelijk of ligt het aan mijn omgeving?'Als je van het Evangelie overneemt wat je bevalt, dan geloof je meer aan jezelf dan aan het Evangelie