Denk eraan, niemand kan je enige schade toebrengen zonder jou toestemming - Pot van Citaten

Denk eraan, niemand kan je enige schade toebrengen zonder jou toestemming


denk-eraan-niemand-kan-enige-schade-toebrengen-zonder-jou-toestemming
paulo coelhodenkeraanniemandkanenigeschadetoebrengenzonderjoutoestemmingdenk eraankan jeje enigeenige schadeschade toebrengentoebrengen zonderzonder joujou toestemmingniemand kan jekan je enigeje enige schadeenige schade toebrengenschade toebrengen zondertoebrengen zonder jouzonder jou toestemmingniemand kan je enigekan je enige schadeje enige schade toebrengenenige schade toebrengen zonderschade toebrengen zonder joutoebrengen zonder jou toestemmingniemand kan je enige schadekan je enige schade toebrengenje enige schade toebrengen zonderenige schade toebrengen zonder jouschade toebrengen zonder jou toestemming

Niemand kan me pijn doen zonder mijn toestemmingDe enige zaak die men niet mooier kan maken zonder dat ze eraan kapot gaat, is de waarheidDe ziel, met deugd versierd, is een bron die nooit opdroogt. Zij is rein en niet troebel, drinkbaar en zoet, en dient de gemeenschap. Ze is rijk, kan geen schade toebrengen noch iets bedervenAls je jong bent, denk je aan de dood zonder erop te wachten. Als je oud bent, wacht je erop zonder eraan te denkenAforismen? Vuur zonder gloed. Het valt te begrijpen dat niemand zich eraan wil warmenIk kan met jou niet leven, maar ook niet zonder jou