De ware liefhebbers zijn altijd dilettanten


de-ware-liefhebbers-zijn-altijd-dilettanten
godfried bomansdewareliefhebberszijnaltijddilettantende wareware liefhebbersliefhebbers zijnzijn altijdaltijd dilettantende ware liefhebbersware liefhebbers zijnliefhebbers zijn altijdzijn altijd dilettantende ware liefhebbers zijnware liefhebbers zijn altijdliefhebbers zijn altijd dilettantende ware liefhebbers zijn altijdware liefhebbers zijn altijd dilettanten

Dat is juist het wezen der dilettanten, dat zij de moeilijkheden niet kennen, die aan iets verbonden zijn, en dat zij altijd iets willen ondernemen, waartoe zij geen kracht hebbenOok de deugd is een kunst, en ook van haar zijn de aanhangers te verdelen in beoefenaars en louter liefhebbersHet karakter der ware hoogheid is, altijd op zijn plaats te zijnHet leven is een kunst, waarin maar al te velen slechts dilettanten blijvenDe ware vrijgevigheid meent altijd schuldig te zijn wat zij geeftHoe zeldzaam ware liefde moge zijn, zij is het toch nog minder dan ware vriendschap