De mooiste dingen zijn die, die de dwaasheid ingeeft en het verstand neerschrijft


de-mooiste-dingen-zijn-die-die-de-dwaasheid-ingeeft-het-verstand-neerschrijft
andré gidedemooistedingenzijndiediededwaasheidingeefthetverstandneerschrijftde mooistemooiste dingendingen zijnzijn diedie dede dwaasheiddwaasheid ingeeftingeeft enen hethet verstandde mooiste dingenmooiste dingen zijndingen zijn diedie de dwaasheidde dwaasheid ingeeftdwaasheid ingeeft eningeeft en heten het verstandhet verstand neerschrijftde mooiste dingen zijnmooiste dingen zijn diedie de dwaasheid ingeeftde dwaasheid ingeeft endwaasheid ingeeft en hetingeeft en het verstanden het verstand neerschrijftde mooiste dingen zijn diedie de dwaasheid ingeeft ende dwaasheid ingeeft en hetdwaasheid ingeeft en het verstandingeeft en het verstand neerschrijft

Het is de grootste dwaasheid, dingen te leren, die men later weer moet vergetenEen verstandshuwelijk sluiten, wil in de meeste gevallen zeggen; al zijn verstand bijeen rapen om de grootste dwaasheid te begaan, die een mens begaan kanWie over bepaalde dingen zijn verstand niet verliest, heeft geen verstand te verliezenAlle goede dingen, die voor kwade doeleinden worden misbruikt, zijn erger dan die dingen, welke van nature slecht zijnDingen die nooit gebeuren zijn vaak evenzeer werkelijkheid voor ons in hun uitwerking als dingen die werkelijk geschiedenModeontwerpers zijn mannen die het op één na mooiste ter wereld doen: vrouwen aankleden