De middelmatige gevoelt zich tegenover de voortreffelijke altijd in een toestand van noodweer - Pot van Citaten

De middelmatige gevoelt zich tegenover de voortreffelijke altijd in een toestand van noodweer


de-middelmatige-gevoelt-zich-tegenover-de-voortreffelijke-altijd-in-een-toestand-van-noodweer
marie von ebner-eschenbachdemiddelmatigegevoeltzichtegenoverdevoortreffelijkealtijdineentoestandvannoodweerde middelmatigemiddelmatige gevoeltgevoelt zichzich tegenovertegenover dede voortreffelijkevoortreffelijke altijdaltijd inin eeneen toestandvan noodweerde middelmatige gevoeltmiddelmatige gevoelt zichgevoelt zich tegenoverzich tegenover detegenover de voortreffelijkede voortreffelijke altijdvoortreffelijke altijd inaltijd in eenin een toestandeen toestand vantoestand van noodweerde middelmatige gevoelt zichmiddelmatige gevoelt zich tegenovergevoelt zich tegenover dezich tegenover de voortreffelijketegenover de voortreffelijke altijdde voortreffelijke altijd invoortreffelijke altijd in eenaltijd in een toestandin een toestand vaneen toestand van noodweerde middelmatige gevoelt zich tegenovermiddelmatige gevoelt zich tegenover degevoelt zich tegenover de voortreffelijkezich tegenover de voortreffelijke altijdtegenover de voortreffelijke altijd inde voortreffelijke altijd in eenvoortreffelijke altijd in een toestandaltijd in een toestand vanin een toestand van noodweer

Hoe wantrouwig wij ook tegenover de oprechtheid staan van hen, met wie wij spreken, wij geloven altijd dat zij tegenover ons eerlijker zijn dan tegenover de anderenAlleen hij, die volkomen waar is tegenover zich zelf kan waar zijn tegenover anderenWie zich oud gevoelt, kan geen groot man zijnEen komische situatie veronderstelt altijd een toestand van veiligheid bij de toeschouwerUitersten van goed en kwaad laten zich niet gevoelen door middelmatige zielenGrote geesten hebben altijd hevige tegenstand ondervonden van middelmatige geesten.