De metafysische leugen is de enige leugen, die niet weerlegd kan worden


de-metafysische-leugen-is-de-enige-leugen-die-niet-weerlegd-kan-worden
simon vestdijkdemetafysischeleugenisdeenigeleugendienietweerlegdkanwordende metafysischemetafysische leugenleugen isis dede enigeenige leugendie nietniet weerlegdweerlegd kankan wordende metafysische leugenmetafysische leugen isleugen is deis de enigede enige leugendie niet weerlegdniet weerlegd kanweerlegd kan wordende metafysische leugen ismetafysische leugen is deleugen is de enigeis de enige leugendie niet weerlegd kanniet weerlegd kan wordende metafysische leugen is demetafysische leugen is de enigeleugen is de enige leugendie niet weerlegd kan worden

Een leugen is nuttig wanneer hij de werkelijkheid kan helpen veranderen, bedacht hij; maar als die verandering mislukt, is het enige wat overblijft de leugen, de verbittering en het besef van de leugenGeweld kan alleen in stand worden gehouden door een leugen en de leugen kan alleen worden gehandhaafd door geweldHet was, natuurlijk, een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan wordenIs een kind eenmaal in ingewikkelde huiselijke omstandigheden opgevoed, waar de leugen een normaal iets is dan hanteert het met even grote natuurlijkheid de leugen en zegt onwillekeurig altijd de dingen die met zijn belang stroken; een zin voor waarheid, een tegenzin tegen de leugen als zodanig kent het niet en begrijpt het niet en zo liegt het in alle onschuldMen kan een hekel hebben aan leugen en bedrog omdat men een prikkelbaar eergevoel heeft; men kan de zelfde hekel koesteren uit lafheid omdat de leugen krachtens een goddelijk gebod verboden isAforisme: een deel waarheid en een stuk leugen. En zich afvragen of de leugen waar is