De mens is een leerling, de smart zijn meester, en niemand kent zichzelf voordat hij heeft geleden


de-mens-is-een-leerling-de-smart-zijn-meester-niemand-kent-zichzelf-voordat-hij-heeft-geleden
alfred de mussetdemensiseenleerlingdesmartzijnmeesterniemandkentzichzelfvoordathijheeftgeledende mensmens isis eeneen leerlingde smartsmart zijnzijn meesteren niemandkent zichzelfzichzelf voordatvoordat hijhij heeftheeft geledende mens ismens is eenis een leerlingde smart zijnsmart zijn meesteren niemand kentniemand kent zichzelfkent zichzelf voordatzichzelf voordat hijvoordat hij heefthij heeft geledende mens is eenmens is een leerlingde smart zijn meesteren niemand kent zichzelfniemand kent zichzelf voordatkent zichzelf voordat hijzichzelf voordat hij heeftvoordat hij heeft geledende mens is een leerlingen niemand kent zichzelf voordatniemand kent zichzelf voordat hijkent zichzelf voordat hij heeftzichzelf voordat hij heeft geleden

Niemand kent zichzelf zolang hij niet geleden heeftDe mens heeft zich altijd vrolijk gemaakt over de mens, die hij immers kent als zichzelf en tevens als zijn bitterste vijandHij die veel over anderen weet kan geleerd zijn,Maar hij die zichzelf begrijpt is intelligenter.Hij die meester is over anderen kan machtig zijn,Maar hij die zichzelf meester is, is nog machtigerDe meester, in zijn wijsheid, gist; De leerling, in zijn waan, beslistDe mens heeft aangetoond dat hij de meester van alles is - behalve van zijn eigen aardDe wijze raad van een spreekwoord doet in de jeugd weinig nut; want niemand gelooft er aan, voordat hij er de waarheid zelf van heeft ondervonden