De meeste uitgevers denken meer aan hun inkomsten dan aan hun uitgaven


de-meeste-uitgevers-denken-meer-aan-hun-inkomsten-dan-aan-hun-uitgaven
cees buddinghdemeesteuitgeversdenkenmeeraanhuninkomstendanuitgavende meestemeeste uitgeversuitgevers denkendenken meermeer aanaan hunhun inkomsteninkomsten dandan aanaan hunhun uitgavende meeste uitgeversmeeste uitgevers denkenuitgevers denken meerdenken meer aanmeer aan hunaan hun inkomstenhun inkomsten daninkomsten dan aandan aan hunaan hun uitgavende meeste uitgevers denkenmeeste uitgevers denken meeruitgevers denken meer aandenken meer aan hunmeer aan hun inkomstenaan hun inkomsten danhun inkomsten dan aaninkomsten dan aan hundan aan hun uitgavende meeste uitgevers denken meermeeste uitgevers denken meer aanuitgevers denken meer aan hundenken meer aan hun inkomstenmeer aan hun inkomsten danaan hun inkomsten dan aanhun inkomsten dan aan huninkomsten dan aan hun uitgaven

De mensen leggen gewoonlijk meer zorg aan de dag over het ras van hun paarden en honden dan van hun kinderen.De mensheid zou er aanzienlijk beter aan toe zijn indien de mensen hun ogen meer open hielden en hun mond meer dichtDe mensen gebruiken hun denkvermogen alleen om een wettige schijn te geven aan hun ongerechtigheden, en hun woorden om hun gedachten te verbergenDe aanwezigheid van mensen van wie men houdt is voldoende: dromen, met hen spreken of niet; aan hen denken of aan iets onverschilligs denken, in hun tegenwoordigheid is het al eenderSommige dwazen herkent men aan hun woorden, andere aan hun zwijgenBijna alle mensen sterven aan hun geneesmiddelen, en niet aan hun ziekten