De mantel der Christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt


de-mantel-der-christelijke-liefde-dragen-de-meeste-mensen-strak-dichtgeknoopt
peter siriusdemantelderchristelijkeliefdedragendemeestemensenstrakdichtgeknooptde mantelmantel derder christelijkechristelijke liefdeliefde dragendragen dede meestemeeste mensenmensen strakstrak dichtgeknooptde mantel dermantel der christelijkeder christelijke liefdechristelijke liefde dragenliefde dragen dedragen de meestede meeste mensenmeeste mensen strakmensen strak dichtgeknooptde mantel der christelijkemantel der christelijke liefdeder christelijke liefde dragenchristelijke liefde dragen deliefde dragen de meestedragen de meeste mensende meeste mensen strakmeeste mensen strak dichtgeknooptde mantel der christelijke liefdemantel der christelijke liefde dragender christelijke liefde dragen dechristelijke liefde dragen de meesteliefde dragen de meeste mensendragen de meeste mensen strakde meeste mensen strak dichtgeknoopt

De meeste mensen dragen een narrenpakDe meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienenDe vriendschap der meeste mensen is slechts een voorbereiding tot vijandschapDe deelneming der meeste mensen bestaat uit een mengsel van nieuwsgierigheid en gewichtig doenEen koude en cynische levensbeschouwing laakt bij voorkeur de beste handelingen der meeste mensenDe liefde tot het recht is bij de meeste mensen niets anders dan de vrees om onrecht te lijden