De liefde vliedt gelijk een schim, als rijkdom haar vervolgt; Vervolgt wat haar ontvliedt, ontvliedt wat haar vervolgt - Pot van Citaten

De liefde vliedt gelijk een schim, als rijkdom haar vervolgt; Vervolgt wat haar ontvliedt, ontvliedt wat haar vervolgt


de-liefde-vliedt-gelijk-een-schim-als-rijkdom-haar-vervolgt-vervolgt-wat-haar-ontvliedt-ontvliedt-wat-haar-vervolgt
william shakespearedeliefdevliedtgelijkeenschimalsrijkdomhaarvervolgtvervolgtwatontvliedtontvliedtvervolgtde liefdeliefde vliedtvliedt gelijkgelijk eeneen schimals rijkdomrijkdom haarhaar vervolgtvervolgt watwat haarhaar ontvliedtontvliedt watwat haarhaar vervolgtde liefde vliedtliefde vliedt gelijkvliedt gelijk eengelijk een schimals rijkdom haarrijkdom haar vervolgtvervolgt wat haarwat haar ontvliedtontvliedt wat haarwat haar vervolgtde liefde vliedt gelijkliefde vliedt gelijk eenvliedt gelijk een schimals rijkdom haar vervolgtvervolgt wat haar ontvliedtontvliedt wat haar vervolgtde liefde vliedt gelijk eenliefde vliedt gelijk een schim

Het geluk is een vrouw, die het meest aangetrokken wordt door degene, die haar het minst naloopt; doch wie eenmaal haar gunst versmaad heeft, met niet te verzadigen haat vervolgtEen wrekende God vervolgt de trotsenWat vraagt de bloem, / wanneer haar bladen welken, / of honig wordt gedronken uit haar kelken; / ze heeft gebloeid, dat is haar roemDe een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haarGij bemint uw deugd, gelijk de moeder haar kind; maar wie hoorde ooit, dat een moeder betaald wilde worden voor haar liefde?Wat vreugde betreft leeft de vriendschap van haar rente en de liefde van haar kapitaal