De grootste vervuiler op de wereld is de armoede. - Pot van Citaten

De grootste vervuiler op de wereld is de armoede.


de-grootste-vervuiler-op-de-wereld-is-de-armoede
mahatma gandhidegrootstevervuileropdewereldisarmoedede grootstegrootste vervuilervervuiler opop dede wereldwereld isis dede armoedede grootste vervuilergrootste vervuiler opvervuiler op deop de wereldde wereld iswereld is deis de armoedede grootste vervuiler opgrootste vervuiler op devervuiler op de wereldop de wereld isde wereld is dewereld is de armoedede grootste vervuiler op degrootste vervuiler op de wereldvervuiler op de wereld isop de wereld is dede wereld is de armoede

Armoede is het grootste kwaad en de ergste misdaadArmoede aan geld is ongelukkig; armoede aan geest is ongelukkiger, maar armoede aan gemoedsleven is het ongelukkigst van allesDe vervuiler betaalt niet, die poetst de plaatArmoede brengt ons in het nauwste contact met leven en wereldArmoede brengt volkeren tot revolutiesen revoluties brengen het volk weer tot armoedeDe openbare mening is de grootste leugen ter wereld