De genius van het leven heet Beweging - Pot van Citaten

De genius van het leven heet Beweging


de-genius-van-het-leven-heet-beweging
friedrich julius hammerdegeniusvanhetlevenheetbewegingde geniusgenius vanvan hethet levenleven heetheet bewegingde genius vangenius van hetvan het levenhet leven heetleven heet bewegingde genius van hetgenius van het levenvan het leven heethet leven heet bewegingde genius van het levengenius van het leven heetvan het leven heet beweging

De christelijke beweging is als Europese beweging van meet af aan een collectieve beweging van alle mogelijke uitschot- en afvalelementen (die met het christendom naar de macht streven)Leven is veranderen. Wat in het maatschappelijk leven karaktervastheid en trouw aan de eens omhelsde beginselen heet, is in wezen niet anders dan een bewijs van vergevorderde aderverkalkingOm onszelf te begrijpen behoeven we geen gezag, dat van gisteren niet, noch dat van een duizend jaar, omdat we levende wezens zijn, altijd in beweging, vloeiend, nooit rustend, indien we onszelf bekijken met het dode gezag van gisteren, zullen we de levende beweging en de schoonheid en waarde van die beweging niet begrijpenTijd! Gij zijt de oceaan, en iedere beweging van het leven is een van uw golvenHet leven is als het berijden van een fiets. Om je evenwicht te houden, moet je in beweging blijven.We moeten ons transformeren van een beweging van verzet naar een beweging van opbouw