De dwaling is de moeder van het inzicht


de-dwaling-is-de-moeder-van-het-inzicht
richard wagnerdedwalingisdemoedervanhetinzichtde dwalingdwaling isis dede moedermoeder vanvan hethet inzichtde dwaling isdwaling is deis de moederde moeder vanmoeder van hetvan het inzichtde dwaling is dedwaling is de moederis de moeder vande moeder van hetmoeder van het inzichtde dwaling is de moederdwaling is de moeder vanis de moeder van hetde moeder van het inzicht

De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te wordenDe dwaling is regel; de waarheid is een toevalstreffer van de dwalingVerdraagzaamheid - Het inzicht dat de ander toch te stom is om tot een  beter inzicht te komenInzicht dat voortvloeit uit onwetendheid, is volmaakt inzichtElke dwaling heeft een kern van waarheid, en elke waarheid kan het zaad der dwaling zijnWie inzicht heeft in het eeuwige, is verlicht. Wie dat inzicht niet heeft, is roekeloos. Roekeloosheid leidt tot slechtheid