De belachelijkste woorden zijn: 'nooit' en 'altijd'


de-belachelijkste-woorden-zijn-'nooit'-'altijd'
sigmund graffdebelachelijkstewoordenzijn'nooit''altijd'de belachelijkstebelachelijkste woordenwoorden zijnnooit' enen 'altijdde belachelijkste woordenbelachelijkste woorden zijnnooit' en 'altijdde belachelijkste woorden zijn

De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunstDe belachelijkste en vermetelste hoop is soms de oorzaak geweest van een buitengewoon succesVriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit uitDe beste literaire tijdperken zijn altijd die geweest, waarin de schrijvers hun woorden hebben gewogen en geteldDat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werkenDe psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloeden