Als de Nederlanders ook W.O.1 hadden meegemaakt dan hadden ze nu zendtijd te kort - Pot van Citaten

Als de Nederlanders ook W.O.1 hadden meegemaakt dan hadden ze nu zendtijd te kort


als-de-nederlanders-ook-wo1-hadden-meegemaakt-dan-hadden-ze-nu-zendtijd-te-kort
kris jan jacobsalsdenederlandersookwo1haddenmeegemaaktdanzenuzendtijdtekortals dede nederlandersnederlanders ookhadden meegemaaktmeegemaakt dandan haddenhadden zeze nunu zendtijdzendtijd tete kortals de nederlandersde nederlanders ookhadden meegemaakt danmeegemaakt dan haddendan hadden zehadden ze nuze nu zendtijdnu zendtijd tezendtijd te kortals de nederlanders ookhadden meegemaakt dan haddenmeegemaakt dan hadden zedan hadden ze nuhadden ze nu zendtijdze nu zendtijd tenu zendtijd te korthadden meegemaakt dan hadden zemeegemaakt dan hadden ze nudan hadden ze nu zendtijdhadden ze nu zendtijd teze nu zendtijd te kort

Hij was alleen beroemd doordat knoeiers hem hadden geprezen voordat kenners hem hadden gelezenAls de Grieken het nieuwe evenzeer gehaat hadden als wij, wat zou er dan oud zijn?Indien de mensen een beetje geest hadden, zouden zij onregeerbaar zijn; indien zij veel geest hadden, zouden zij het niet nodig hebben geregeerd te wordenWe hadden het over Abraham die Isaak offert en toen vroeg ik aan mijn vader: en als God dat nou eens aan u zou vragen om mij te offeren, zou u dat dan ook doen? Ja, zei hijBrieven schrijft hij als hadden hem de muzen ze zelf gedicteerdHoe verdienste en geluk samen hangen, dat komt nooit bij de dommen op. Als ze de steen der wijzen hadden, dan zou de wijze aan de steen ontbreken