Alle hartstochten zoeken naar wat hen voedt: de vrees mint het denkbeeld van het gevaar - Pot van Citaten

Alle hartstochten zoeken naar wat hen voedt: de vrees mint het denkbeeld van het gevaar


alle-hartstochten-zoeken-naar-wat-hen-voedt-de-vrees-mint-het-denkbeeld-van-het-gevaar
joseph joubertallehartstochtenzoekennaarwathenvoedtdevreesminthetdenkbeeldvangevaaralle hartstochtenhartstochten zoekenzoeken naarnaar watwat henhen voedtde vreesvrees mintmint hethet denkbeelddenkbeeld vanvan hethet gevaaralle hartstochten zoekenhartstochten zoeken naarzoeken naar watnaar wat henwat hen voedtde vrees mintvrees mint hetmint het denkbeeldhet denkbeeld vandenkbeeld van hetvan het gevaaralle hartstochten zoeken naarhartstochten zoeken naar watzoeken naar wat hennaar wat hen voedtde vrees mint hetvrees mint het denkbeeldmint het denkbeeld vanhet denkbeeld van hetdenkbeeld van het gevaaralle hartstochten zoeken naar wathartstochten zoeken naar wat henzoeken naar wat hen voedtde vrees mint het denkbeeldvrees mint het denkbeeld vanmint het denkbeeld van hethet denkbeeld van het gevaar

De hartstochten tiranniseren de mens; en de eerzucht neemt alle andere hartstochten in zich op en geeft hun een tijdlang de schijn van alle deugdenDe wetenschappen zijn een voedsel, dat hen doet zwellen die het niet voedtDe vrees heeft met het gevaar een stevig verbond geslotenEr zijn mensen die, in plaats van te horen naar wat men hen zegt, reeds horen naar wat zij zelf gaan zeggenHet verlies te betreuren van wat men mint, is een weldaad vergeleken bij te leven met wat men haatJe zult nooit gelukkig worden als je naar het geluk blijft zoeken. Je zult nooit leven als je blijft zoeken naar de bedoeling van het leven