Afstand loutert. De zuiverste liefde is die voor de verre geliefde


afstand-loutert-de-zuiverste-liefde-is-die-voor-de-verre-geliefde
jan greshoffafstandloutertdezuiversteliefdeisdievoordeverregeliefdede zuiverstezuiverste liefdeliefde isis diedie voorde verreverre geliefdede zuiverste liefdezuiverste liefde isliefde is dieis die voordie voor devoor de verrede verre geliefdede zuiverste liefde iszuiverste liefde is dieliefde is die vooris die voor dedie voor de verrevoor de verre geliefdede zuiverste liefde is diezuiverste liefde is die voorliefde is die voor deis die voor de verredie voor de verre geliefde

Alle liefde die onverhoord bleef en gesmaad, loutert en vermeerdert zichzelfHet zuiverste geluk kan onze geliefde ons schenken door te tonen, dat zij zich verheugt over het geluk van anderenIk ontvlucht de nabijheid der mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in de eenzaamheid drijftAan het leven loutert zich de levenskracht tot liefdeWie de fouten van zijn geliefde niet voor deugden houdt, voelt geen echte liefdeLiefde streeft maar één ding achterna: het welzijn van de geliefde. Het laat alle andere bijkomende verschijnselen voor wat ze zijn. Daarom is de liefde een beloning van zichzelf