Zijn Citaten

Zijn Citaten: Wie vol van deugden is, is als een kind; zijn beenderen zijn zacht, zijn pezen zijn week, maar zijn greep is vast -Lao-Tse


wie-vol-van-deugden-is-is-als-een-kind-zijn-beenderen-zijn-zacht-zijn-pezen-zijn-week-maar-zijn-greep-is-vast
Zijn Citaten: Elke onnozele zwakkeling kan slecht zijn. Om deugdzaam te zijn moet men een man zijn. Deugdzaam zijn alleen is vrij zijn; ondeugd is de ware slavernij -Sir John Lubbock


elke-onnozele-zwakkeling-kan-slecht-zijn-om-deugdzaam-te-zijn-moet-men-een-man-zijn-deugdzaam-zijn-alleen-is-vrij-zijn-ondeugd-is-de-ware-slavernij
Zijn Citaten: Het leven van een volk, zijn zeden, zijn geloofsovertuigingen, zijn kunsten en zijn worstelingen zijn de zichtbare vorm der onzichtbare machten, die het leiden -Gustave le Bon


het-leven-van-een-volk-zijn-zeden-zijn-geloofsovertuigingen-zijn-kunsten-zijn-worstelingen-zijn-de-zichtbare-vorm-der-onzichtbare-machten-die-het
Zijn Citaten: De liefde is een godsdienst, die zijn orthodoxie en zijn ketterijen heeft, zijn God en zijn afgoden -Rémy Montalée


de-liefde-is-een-godsdienst-die-zijn-orthodoxie-zijn-ketterijen-heeft-zijn-god-zijn-afgoden
Zijn Citaten: Door de tranen van dit uur, sluipt zijn glimlach, zijn ogen, zijn stem, maar vooral zijn hart -Onbekend


door-de-tranen-van-dit-uur-sluipt-zijn-glimlach-zijn-ogen-zijn-stem-maar-vooral-zijn-hart
Zijn Citaten: Wie aan het einde van zijn weg terugblikt op zijn leven, betreurt niet zijn fouten, maar zijn tegenslagen -Fritz Francken


wie-aan-het-einde-van-zijn-weg-terugblikt-op-zijn-leven-betreurt-niet-zijn-fouten-maar-zijn-tegenslagen
Zijn Citaten: Wie vol deugden is, is als een kind ... zijn beenderen zijn zacht, zijn pezen week, maar zijn greep is vast -Lao-Tse


wie-vol-deugden-is-is-als-een-kind-zijn-beenderen-zijn-zacht-zijn-pezen-week-maar-zijn-greep-is-vast
Zijn Citaten: Zijn en niet-zijn zijn slechts één, niets is gelijk aan het zijn. Als je dat nog niet hebt begrepen, heb je nergens houvast -Seng-ts'an


zijn-niet-zijn-zijn-slechts-één-niets-is-gelijk-aan-het-zijn-als-dat-nog-niet-hebt-begrepen-heb-nergens-houvast
Zijn Citaten: Een man zijn huis is zijn kasteel- want waar zal hij veilig zijn als niet in zijn huis? -Edward Coke


een-man-zijn-huis-is-zijn-kasteel-want-waar-zal-hij-veilig-zijn-als-niet-in-zijn-huis
Zijn Citaten: Er is maar één adel, die kroon behoeft noch tabberd. Zijn strijdperk is het Licht, zijn schild is de Waarheid, zijn kampvechter is de geschiedenis der mensheid, en zijn zwaard is het Woord -Multatuli


er-is-maar-één-adel-die-kroon-behoeft-noch-tabberd-zijn-strijdperk-is-het-licht-zijn-schild-is-de-waarheid-zijn-kampvechter-is-de-geschiedenis-der
Zijn Citaten: Een ontwikkeld mens moet ook leren rechtvaardig te zijn, te beginnen in zijn denken. En in zijn handelen moet hij het zeker zijn. Dat is de ware betekenis van geestelijke ontwikkeling -Pramoedya Ananta Toer


een-ontwikkeld-mens-moet-ook-leren-rechtvaardig-te-zijn-te-beginnen-in-zijn-denken-en-in-zijn-handelen-moet-hij-het-zeker-zijn-dat-is-de-ware
Zijn Citaten: Er zijn twee soorten armen, degenen die samen arm zijn en degenen die alleen arm zijn. De eersten zijn de echten, de anderen zijn rijken die geen geluk hadden -Jean-Paul Sartre


er-zijn-twee-soorten-armen-degenen-die-samen-arm-zijn-degenen-die-alleen-arm-zijn-de-eersten-zijn-de-echten-de-anderen-zijn-rijken-die-geen-geluk
Zijn Citaten: De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunst -Gerrit Komrij


Zijn Citaten: Elk mens behoort aan zijn vrouw als aan zijn ras, zelfs wanneer hij ook tegen zijn eeuw en zijn ras in verzet komt -Ernest Renan


elk-mens-behoort-aan-zijn-vrouw-als-aan-zijn-ras-zelfs-wanneer-hij-ook-tegen-zijn-eeuw-zijn-ras-in-verzet-komt
Zijn Citaten: Wie op zijn twintigste niet knap, op zijn dertigste niet sterk, op zijn veertigste niet wijs, op zijn vijftigste niet rijk is, kan het daarna vergeten -Maarten Luther


wie-op-zijn-twintigste-niet-knap-op-zijn-dertigste-niet-sterk-op-zijn-veertigste-niet-wijs-op-zijn-vijftigste-niet-rijk-is-kan-het-daarna-vergeten
Zijn Citaten: De vrijheid wordt niet cadeau gedaan; men moet zichzelf veroveren op zijn hartstochten, op zijn geslacht, op zijn klasse en zijn volk en met zichzelf de andere mensen veroveren. -Jean-Paul Sartre


de-vrijheid-wordt-niet-cadeau-gedaan-men-moet-zichzelf-veroveren-op-zijn-hartstochten-op-zijn-geslacht-op-zijn-klasse-zijn-volk-met-zichzelf-de
Zijn Citaten: Mensen zijn niet belachelijk, behalve wanneer ze anders willen zijn of lijken dan ze zijn -Giacomo Leopardi


mensen-zijn-niet-belachelijk-behalve-wanneer-ze-anders-willen-zijn-of-lijken-dan-ze-zijn
Zijn Citaten: De nood verbreekt alle slagbomen; alles geschiedt op zijn bevel, zijn wetten zijn de eerste -Voltaire


de-nood-verbreekt-alle-slagbomen-alles-geschiedt-op-zijn-bevel-zijn-wetten-zijn-de-eerste
Zijn Citaten: De jurist ziet de mens in al zijn verdorvenheid; de theoloog in al zijn domheid; de arts in al zijn zwakheid -A. Schopenhauer


de-jurist-ziet-de-mens-in-al-zijn-verdorvenheid-de-theoloog-in-al-zijn-domheid-de-arts-in-al-zijn-zwakheid
Zijn Citaten: Wie in zijn hart kijkt, voelt zich slecht op zijn gemak in zijn huid -Johann Wolfgang von Goethe


wie-in-zijn-hart-kijkt-voelt-zich-slecht-op-zijn-gemak-in-zijn-huid
Zijn Citaten: Een man's moeder is zijn pech, maar zijn vrouw is zijn eigen schuld -Walter Bagehot


een-man's-moeder-is-zijn-pech-maar-zijn-vrouw-is-zijn-eigen-schuld
Zijn Citaten: Er zijn twee momenten in het leven waarin ieder mens respectabel is: zijn jeugd en zijn doodsstrijd -Henry de Montherlant


er-zijn-twee-momenten-in-het-leven-waarin-ieder-mens-respectabel-is-zijn-jeugd-zijn-doodsstrijd
Zijn Citaten: Een man verliest eerst zijn illusies, dan zijn tanden en als laatste zijn smoesjes -Helen Rowland


een-man-verliest-eerst-zijn-illusies-dan-zijn-tanden-als-laatste-zijn-smoesjes
Zijn Citaten: Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen -Plato


wie-rijk-wil-zijn-moet-niet-zijn-vermogen-vermeerderen-maar-zijn-hebzucht-verminderen
Zijn Citaten: De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden -Democritus


de-mens-geeft-altijd-de-natuur-het-noodlot-van-alles-de-schuld-maar-zijn-lot-is-slechts-de-echo-van-zijn-eigen-aard-zijn-eigen-hartstochten-zijn
Zijn Citaten: Elke leeftijd heeft zijn genoegens, zijn esprit en zijn gewoontes -Nicolas Boileau


elke-leeftijd-heeft-zijn-genoegens-zijn-esprit-zijn-gewoontes
Zijn Citaten: Toon, Lot, uw macht! Vrij zijn wij slechts in schijn; wat zijn moet, komt; welnu, zo moge het zijn -William Shakespeare


toon-lot-uw-macht-vrij-zijn-wij-slechts-in-schijn-wat-zijn-moet-komt-welnu-zo-moge-het-zijn
Zijn Citaten: Wij ontmoetten Dr. Hall in zulk diepe rouwen dat ofwel zijn moeder, zijn vrouw, of hijzelf dood moet zijn -Jane Austen


wij-ontmoetten-dr-hall-in-zulk-diepe-rouwen-dat-ofwel-zijn-moeder-zijn-vrouw-of-hijzelf-dood-moet-zijn
Zijn Citaten: Hij was zo dik, dat zijn beenderen veeleer in zijn vlees schenen te hangen, dan zijn vlees aan zijn beenderen, als men ten minste het voortwoekerend 'vet' vlees mag noemen -Belcampo


hij-was-zo-dik-dat-zijn-beenderen-veeleer-in-zijn-vlees-schenen-te-hangen-dan-zijn-vlees-aan-zijn-beenderen-als-men-ten-minste-het-voortwoekerend
Zijn Citaten: De mens zou egoïst willen zijn, maar kan het niet. Dat typeert zijn ellende en is de bron van zijn grootheid -Simone Weil


de-mens-zou-egoïst-willen-zijn-maar-kan-het-niet-dat-typeert-zijn-ellende-is-de-bron-van-zijn-grootheid
Zijn Citaten: Wanneer u uzelf kent zoals u is, dan begrijpt u de gehele structuur van 's mensens streven, zijn teleurstellingen, zijn huichelarij, zijn zoeken -Krishnamurti


wanneer-u-uzelf-kent-zoals-u-is-dan-begrijpt-u-de-gehele-structuur-van-'s-mensens-streven-zijn-teleurstellingen-zijn-huichelarij-zijn-zoeken
Zijn Citaten: Zijn de Joden goed, dan zijn ze beter, zijn ze slecht, dan zijn ze slechter dan de Christenen -Heinrich Heine


zijn-de-joden-goed-dan-zijn-ze-beter-zijn-ze-slecht-dan-zijn-ze-slechter-dan-de-christenen
Zijn Citaten: De mens hoeft zijn egoïsme niet af te leggen om goed te zijn, - hij hoeft er alleen maar een andere vorm aan te geven. Door zich in zijn medemens te verplaatsen, zich één met hem te voelen, veredelt hij zijn zelfzucht, - door zijn 'zelf' uit te breiden en meer omvattend te maken -Simon Vestdijk


Zijn Citaten: Er zijn gevallen, waarin verstandig zijn, laf zijn betekent -Marie von Ebner-Eschenbach


Zijn Citaten: Ieder wil zijn dwaasheid tot wijsheid verheffen, en maakt zich, geleid door zijn verdraaide brein, deugden van zijn gebreken -Nicolas Boileau


ieder-wil-zijn-dwaasheid-tot-wijsheid-verheffen-maakt-zich-geleid-door-zijn-verdraaide-brein-deugden-van-zijn-gebreken
Zijn Citaten: Ik ben van mening dat er geen spreekwoorden zijn, die niet waar zijn, omdat zij alle aan de ervaring zijn ontleent -Miguel de Cervantes Saavedra


ik-ben-van-mening-dat-er-geen-spreekwoorden-zijn-die-niet-waar-zijn-omdat-zij-alle-aan-de-ervaring-zijn-ontleent