Waar Citaten

Waar Citaten: Waar gaat onze ziel heen, als wij sterven? Waar is het vuur, dat is uitgedoofd? Waar de wind die uitgewaaid is? -Heinrich Heine


waar-gaat-onze-ziel-heen-als-wij-sterven-waar-is-het-vuur-dat-is-uitgedoofd-waar-de-wind-die-uitgewaaid-is
Waar Citaten: We gaan en komen en de winst is waar? en weven draden en het kleed is waar? In 's hemels welving zijn tot stof verbrand vele weldenkenden; hun rook is waar? -J. H. Leopold


we-gaan-komen-de-winst-is-waar-weven-draden-het-kleed-is-waar-in-'s-hemels-welving-zijn-tot-stof-verbrand-vele-weldenkenden-hun-rook-is-waar
Waar Citaten: Waar een man uiteindelijk op wordt beoordeeld is niet waar hij staat op momenten van comfort en gemak, maar waar hij staat in tijden van uitdaging en controverse -Martin Luther King


waar-een-man-uiteindelijk-op-wordt-beoordeeld-is-niet-waar-hij-staat-op-momenten-van-comfort-gemak-maar-waar-hij-staat-in-tijden-van-uitdaging
Waar Citaten: Waar nodig zwijgend en zeggend waar het ogenblik om vraagt -Aeschylus


waar-nodig-zwijgend-zeggend-waar-het-ogenblik-om-vraagt
Waar Citaten: Je voelt je niet thuis waar je woont, maar waar ze je begrijpen -Christian Morgenstern


Waar Citaten: Ga niet waar de weg je leidt, maar ga waar geen pad is en laat je eigen spoor achter -Ralph Waldo Emerson


ga-niet-waar-de-weg-leidt-maar-ga-waar-geen-pad-is-laat-eigen-spoor-achter
Waar Citaten: Doctoren gieten geneesmiddelen waar zij weinig van afweten, om ziekten te genezen waar zij nog minder van afweten, in mensen waar zij helemaal niets van afweten -Voltaire


doctoren-gieten-geneesmiddelen-waar-zij-weinig-van-afweten-om-ziekten-te-genezen-waar-zij-nog-minder-van-afweten-in-mensen-waar-zij-helemaal-niets-van
Waar Citaten: Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen -Friedrich Nietzsche


Waar Citaten: Wat door zeer velen voor waar gehouden wordt, heeft juist dezelfde gevolgen alsof het in werkelijkheid waar was -Jozsef Eötvös


wat-door-zeer-velen-voor-waar-gehouden-wordt-heeft-juist-dezelfde-gevolgen-alsof-het-in-werkelijkheid-waar-was
Waar Citaten: Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt -Rosa Luxemburg


ik-blijf-erbij-dat-het-karakter-van-een-vrouw-niet-blijkt-waar-de-liefde-begint-maar-waar-ze-ophoudt
Waar Citaten: Als men alle publicaties van alle VVV's naast elkaar zou leggen, dan blijkt dat het overal onuitsprekelijk heerlijk is. Maar als dit waar mocht zijn - en het is waar - waarom blijft men dan niet waar men is? -Godfried Bomans


Waar Citaten: Alleen hij, die volkomen waar is tegenover zich zelf kan waar zijn tegenover anderen -Karl Christian Ernst von Bentzel-Sternau


Waar Citaten: Ik eindig zelden waar ik wilde gaan, maar bijna altijd eindig ik waar ik moest zijn -Douglas Adams


ik-eindig-zelden-waar-ik-wilde-gaan-maar-bijna-altijd-eindig-ik-waar-ik-moest-zijn
Waar Citaten: Waar de begeerte verdwijnt, is ook de arme rijk, en waar ze heerst, is ook de vorst een slaaf -Friedrich Rückert


waar-de-begeerte-verdwijnt-is-ook-de-arme-rijk-waar-ze-heerst-is-ook-de-vorst-een-slaaf
Waar Citaten: We menen die Natuur te moeten tegengaan in haar streven. We willen haar dwingen tot stilstand waar ze beweging eist. Tot alleen zijn, waar ze haakt naar verbinding. Tot scheiding, waar ze aandringt op vereniging. We dringen ons als plicht op, die Natuur te verkrachten. Deze verkrachting, of de voortdurende vruchteloze poging daartoe, noemen we Deugd -Multatuli


Waar Citaten: Geen vermomming is in staat lange tijd een liefde te verbergen, waar zij is, of haar te veinzen, waar zij niet is -Francois de la Rochefoucauld


geen-vermomming-is-in-staat-lange-tijd-een-liefde-te-verbergen-waar-zij-is-of-haar-te-veinzen-waar-zij-niet-is
Waar Citaten: Fysica leert waarheid spreken; want leugen wordt 'n gruwel voor iemand die dagelijks verkeert in den tempel der natuur, waar alles waar en 't onware onmogelijk is -Multatuli


fysica-leert-waarheid-spreken-want-leugen-wordt-'n-gruwel-voor-iemand-die-dagelijks-verkeert-in-den-tempel-der-natuur-waar-alles-waar-'t-onware
Waar Citaten: De mensen voelen zich opgejaagd en waar angst is, is geen inzicht; waar zelfmedelijden is, komt er aan het leed geen eind -Krishnamurti


de-mensen-voelen-zich-opgejaagd-waar-angst-is-is-geen-inzicht-waar-zelfmedelijden-is-komt-er-aan-het-leed-geen-eind
Waar Citaten: Waar het hart niet vol van is, daar vloeit de mond van over; die stelling heb ik wél zo dikwijls waar bevonden als de tegenovergestelde -G. C. Lichtenberg


waar-het-hart-niet-vol-van-is-daar-vloeit-de-mond-van-over-die-stelling-heb-ik-wél-zo-dikwijls-waar-bevonden-als-de-tegenovergestelde
Waar Citaten: De mensen krijgen altijd datgene waar ze om vragen; de moeilijkheid is alleen, dat ze, voor zij het krijgen, nooit weten waar ze nu feitelijk om gevraagd hebben -Aldous Huxley


de-mensen-krijgen-altijd-datgene-waar-ze-om-vragen-de-moeilijkheid-is-alleen-dat-ze-voor-zij-het-krijgen-nooit-weten-waar-ze-nu-feitelijk-om-gevraagd
Waar Citaten: Niets zo gewoon als die intriganten, die zeggen dat ze overal geëerd werden waar ze waren, zonder het ooit te wezen waar ze zijn -Jean Antoine Petit-Senn


niets-zo-gewoon-als-die-intriganten-die-zeggen-dat-ze-overal-geëerd-werden-waar-ze-waren-zonder-het-ooit-te-wezen-waar-ze-zijn
Waar Citaten: Wie niet gelukkig is waar hij is, zal het ook niet zijn waar hij heen gaat -Koos van Zomeren


wie-niet-gelukkig-is-waar-hij-is-zal-het-ook-niet-zijn-waar-hij-heen-gaat
Waar Citaten: Waar wordt verboden uw gezin genot te geven? Waar gelast het te plagen met kerkgang, preekpluizerij  en oefening in allerlei dingen die 't niet nodig heeft omdat ze niet bestaan? Dat doen de Zeden -Multatuli


waar-wordt-verboden-uw-gezin-genot-te-geven-waar-gelast-het-te-plagen-met-kerkgang-preekpluizerij-oefening-in-allerlei-dingen-die-'t-niet-nodig
Waar Citaten: Schoon zijn alle dingen, waar en wanneer zij dienstig zijn en lelijk waar zij onnut zijn of slecht dienen -Tommaso Campanella


schoon-zijn-alle-dingen-waar-wanneer-zij-dienstig-zijn-lelijk-waar-zij-onnut-zijn-of-slecht-dienen
Waar Citaten: De meeste mensen (ook van wie beweerd wordt dat zij denken: professoren e.d.) leven en gaan door in de inbeelding dat zij nog veel meer begrepen zouden hebben, als ze maar langer zouden leven. Maar hoevelen komen tot die rijpheid waar ze dat kritische punt ontdekken waar alles omslaat en waar stijgend begrip gaat betekenen dat men begrijpt dat er iets is dat men niet begrijpen kan? -Sören Kierkegaard


Waar Citaten: Er zijn niet overal kikkers, waar water is, doch waar zich kikkers bevinden, zal ook water zijn -Johann Wolfgang von Goethe


er-zijn-niet-overal-kikkers-waar-water-is-doch-waar-zich-kikkers-bevinden-zal-ook-water-zijn
Waar Citaten: Misschien is het wel helemaal niet zo goed om in alle openheid en vrijheid te worden grootgebracht, zoals het tegenwoordig gebeurt. Want waar moet je je dan tegen verzetten, waar moet je dan jezelf en de waarheid op bevechten? -Ethel Portnoy


Waar Citaten: Waar geoordeeld wordt, waar wordt vergeleken en veroordeeld daar bestaat geen openheid van geest; daar is men niet vrij van de tirannie van symbolen en stelsels -Krishnamurti


waar-geoordeeld-wordt-waar-wordt-vergeleken-veroordeeld-daar-bestaat-geen-openheid-van-geest-daar-is-men-niet-vrij-van-de-tirannie-van-symbolen
Waar Citaten: Waar ge een individu hoort spreken over principes... wees voorzichtig.  Waar ge een staatsman hoort spreken over systemen... wees voorzichtig. Waar ge een godgeleerde hoort spreken over dogmen... wees voorzichtig -Multatuli


Waar Citaten: Men kan zich iets nog verschrikkelijker voorstellen dan de hel waar men lijdt; dat is een hel waar men zich verveelt -Victor Hugo


men-kan-zich-iets-nog-verschrikkelijker-voorstellen-dan-de-hel-waar-men-lijdt-dat-is-een-hel-waar-men-zich-verveelt
Waar Citaten: Het is werkelijk buitengewoon interessant om de werking van het eigen denken gade te slaan, al is het maar om waar te nemen hoe men denkt, waar die reactie die we denken noemen, uit voortspruit -Krishnamurti


het-is-werkelijk-buitengewoon-interessant-om-de-werking-van-het-eigen-denken-gade-te-slaan-al-is-het-maar-om-waar-te-nemen-hoe-men-denkt-waar-die
Waar Citaten: De Natuur is alles, en: alles is natuurlijk. Waar 't ons gegeven is de volgorde van de logica der feiten na te gaan, erkennen we dat natuurlijke, de Noodzakelijkheid. Waar die volgorde ons niet duidelijk is, omdat we zo weinig weten,  denken we aan 'n God -Multatuli


Waar Citaten: De dwaling der literatoren bestaat in het geloof, dat alleen de geest eerbaar zou maken. Veeleer het tegendeel is waar. Alleen waar geen geest is, bestaat eerbaarheid -Thomas Mann


de-dwaling-der-literatoren-bestaat-in-het-geloof-dat-alleen-de-geest-eerbaar-zou-maken-veeleer-het-tegendeel-is-waar-alleen-waar-geen-geest-is
Waar Citaten: Waar is toch de bliksem, opdat die u met zijn tong likke? Waar is de waanzin, die in u geënt moest worden? Ziet, ik leer u de Übermensch; hij is de bliksem, hij is deze waanzin! -Friedrich Nietzsche


waar-is-toch-de-bliksem-opdat-die-u-met-zijn-tong-likke-waar-is-de-waanzin-die-in-u-geënt-moest-worden-ziet-ik-leer-u-de-Übermensch-hij-is-de
Waar Citaten: Journalisten zeggen dingen waarvan zij weten dat het niet waar is, in de hoop dat als zij het lang genoeg blijven zeggen het waar zal worden -Arnold Bennett


journalisten-zeggen-dingen-waarvan-zij-weten-dat-het-niet-waar-is-in-de-hoop-dat-als-zij-het-lang-genoeg-blijven-zeggen-het-waar-zal-worden
Waar Citaten: Het bewogene beweegt niet op de plaats waar het is, noch op de plaats waar het niet is. De vliegende pijl rust -Zeno van Elea


het-bewogene-beweegt-niet-op-de-plaats-waar-het-is-noch-op-de-plaats-waar-het-niet-is-de-vliegende-pijl-rust