Van Hun Citaten

Van Hun Citaten: Ik hou van de mensen om wat ze zijn. Met al hun vuiligheid en hun ondeugden. Ik hou van hun stemmen en van hun onrustige blik en het wanhopige gevecht dat ieder op zijn beurt voert tegen de dood en de levensangst -Jean-Paul Sartre


Van Hun Citaten: De mensen gebruiken hun denkvermogen alleen om een wettige schijn te geven aan hun ongerechtigheden, en hun woorden om hun gedachten te verbergen -Voltaire


de-mensen-gebruiken-hun-denkvermogen-alleen-om-een-wettige-schijn-te-geven-aan-hun-ongerechtigheden-hun-woorden-om-hun-gedachten-te-verbergen
Van Hun Citaten: Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken -Kahlil Gibran


Van Hun Citaten: De grote genieën hebben hun autoriteit, hun glans, hun grootheid, hun glorie en roem en hebben geen enkele behoefte aan hoge wereldlijke posities die hun niets zeggen. Zij worden niet met de ogen maar met de geest gezien en dat is genoeg -Blaise Pascal


Van Hun Citaten: Hoe vele mannen der kerk maken van de godsdienst meer het voetstuk van hun trots dan de grondslag van hun gedrag -Jean Antoine Petit-Senn


hoe-vele-mannen-der-kerk-maken-van-de-godsdienst-meer-het-voetstuk-van-hun-trots-dan-de-grondslag-van-hun-gedrag
Van Hun Citaten: We stellen ons Plato en Aristoteles altijd voor in academische gewaden maar het waren geschikte kerels die met hun vrienden plezier maakten zoals ieder ander. En toen ze voor hun genoegen hun wetten en hun staatskunde opschreven, was dat voor hen een spel. Dat was het minst ernstige en minst filosofische aspect van hun leven; het meest filosofische was eenvoudig en rustig te leven -Blaise Pascal


Van Hun Citaten: De mensen schamen zich minder over hun misdrijven dan over hun zwakheden en hun ijdelheid -Jean de la Bruyère


de-mensen-schamen-zich-minder-over-hun-misdrijven-dan-over-hun-zwakheden-hun-ijdelheid
Van Hun Citaten: Ik begrijp dat kannibalen hun vijand doden: met hun wraak stillen ze tevens hun honger -Fritz Francken


ik-begrijp-dat-kannibalen-hun-vijand-doden-met-hun-wraak-stillen-ze-tevens-hun-honger
Van Hun Citaten: Zij werpen hun schaduw voor zich uit, die hun lantaarn op hun rug dragen -Rabindranath Tagore


zij-werpen-hun-schaduw-voor-zich-uit-die-hun-lantaarn-op-hun-rug-dragen
Van Hun Citaten: De mensen leggen gewoonlijk meer zorg aan de dag over het ras van hun paarden en honden dan van hun kinderen. -William Penn


de-mensen-leggen-gewoonlijk-meer-zorg-aan-de-dag-over-het-ras-van-hun-paarden-honden-dan-van-hun-kinderen
Van Hun Citaten: De psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloeden -Sigmund Freud


Van Hun Citaten: Om de mensen te boordelen, moet men hun de vooroordelen van hun tijd vergeven -Montesquieu


om-de-mensen-te-boordelen-moet-men-hun-de-vooroordelen-van-hun-tijd-vergeven
Van Hun Citaten: Terwijl hun ouders op ijskasten en wasmachines gezeten met hun linkeroog naar de teevee keken en met hun rechternaar de auto voor de deur, een mixer in hun ene hand, De Telegraaf in de andere, begaven de kinderen zich 's zaterdagsavond naar het Spui -Harry Mulisch


Van Hun Citaten: Velen gebruiken bij het smeden van hun geluk hun medemensen als aambeeld -Peter Sirius


velen-gebruiken-bij-het-smeden-van-hun-geluk-hun-medemensen-als-aambeeld
Van Hun Citaten: Men geeft op velen af, die hun huishoudster tot hun vrouw maken, maar van degenen die hun vrouw tot hun huishoudster maken zegt men niets -Peter Sirius


men-geeft-op-velen-af-die-hun-huishoudster-tot-hun-vrouw-maken-maar-van-degenen-die-hun-vrouw-tot-hun-huishoudster-maken-zegt-men-niets
Van Hun Citaten: De godsdiensten zijn de uitdrukking van de menselijke ellende. Hier vooral ligt hun waarheid en hun kracht -Lucien Arréat


de-godsdiensten-zijn-de-uitdrukking-van-de-menselijke-ellende-hier-vooral-ligt-hun-waarheid-hun-kracht
Van Hun Citaten: Sommige mensen zouden dood gaan van verdriet wanneer men hun hun ongeluk afnam -Jean de Boisson


sommige-mensen-zouden-dood-gaan-van-verdriet-wanneer-men-hun-hun-ongeluk-afnam
Van Hun Citaten: De meeste spelers zijn technisch zwak, omdat hun voeten zo ver van hun hersenen zitten -Co Ariaanse


de-meeste-spelers-zijn-technisch-zwak-omdat-hun-voeten-zo-ver-van-hun-hersenen-zitten