Punt Citaten

Punt Citaten: Alle wegen eindigen op hetzelfde punt: Desillusie -Oscar Wilde


alle-wegen-eindigen-op-hetzelfde-punt-desillusie
Punt Citaten: Wie gaat schelden, is op het punt te vergeven -Miguel de Cervantes Saavedra


Punt Citaten: Men wordt schrijver door de drift voor de vorm. De inhoud is punt twee -Godfried Bomans


men-wordt-schrijver-door-de-drift-voor-de-vorm-de-inhoud-is-punt-twee
Punt Citaten: Wanneer iemands vrienden en vijanden het over een bepaald punt eens zijn, hebben ze meestal ongelijk -Saki


wanneer-iemands-vrienden-vijanden-het-over-een-bepaald-punt-eens-zijn-hebben-ze-meestal-ongelijk
Punt Citaten: Men kan toch tot een zeker punt vorderen, als het niet gegeven is, verder te gaan -Horatius


men-kan-toch-tot-een-zeker-punt-vorderen-als-het-niet-gegeven-is-verder-te-gaan
Punt Citaten: Gebruiksaanwijzing bij een nieuw apparaat: Punt 1: neem een stevige borrel -Wiet van Broeckhoven


gebruiksaanwijzing-bij-een-nieuw-apparaat-punt-1-neem-een-stevige-borrel
Punt Citaten: Het zien van het bos door de bomen is mijn sterkste punt niet -Renate Rubinstein


het-zien-van-het-bos-door-de-bomen-is-mijn-sterkste-punt-niet
Punt Citaten: Het verstand dat scherp is maar niet breed blijft steken bij ieder punt en komt niet verder -Rabindranath Tagore


het-verstand-dat-scherp-is-maar-niet-breed-blijft-steken-bij-ieder-punt-komt-niet-verder
Punt Citaten: Onnut is het voorbeeld, dat het ene duistere punt door het andere wil verklaren -Horatius


onnut-is-het-voorbeeld-dat-het-ene-duistere-punt-door-het-andere-wil-verklaren
Punt Citaten: De man die vragen stelt, tracht enkel een punt te bereiken waarop het niet langer nodig is voor hem om vragen te stellen. -Wallace Stevens


de-man-die-vragen-stelt-tracht-enkel-een-punt-te-bereiken-waarop-het-niet-langer-nodig-is-voor-hem-om-vragen-te-stellen
Punt Citaten: Niets is er, al was het maar de punt van één haartje, dat niet het werk is van de Hemel -Micius


niets-is-er-al-was-het-maar-de-punt-van-één-haartje-dat-niet-het-werk-is-van-de-hemel
Punt Citaten: Iedereen die op het punt staat een onmenselijk daad te begaan, verontschuldigt zich altijd weer met de woorden: 'Ik ben tenslotte ook maar een mens.' -Sydney Justin Harris


iedereen-die-op-het-punt-staat-een-onmenselijk-daad-te-begaan-verontschuldigt-zich-altijd-weer-met-de-woorden-'ik-ben-tenslotte-ook-maar-een-mens'
Punt Citaten: Je moet het punt zien te bereiken waarop je beseft dat als één man honger lijdt, iedereen honger lijdt -James Baldwin


je-moet-het-punt-zien-te-bereiken-waarop-beseft-dat-als-één-man-honger-lijdt-iedereen-honger-lijdt
Punt Citaten: Niets leert ons meer bescheidenheid dan het corrigeren van de drukproeven van een boek dat men op het punt staat te publiceren -Paul Léautaud


niets-leert-ons-meer-bescheidenheid-dan-het-corrigeren-van-de-drukproeven-van-een-boek-dat-men-op-het-punt-staat-te-publiceren
Punt Citaten: Streef naar de eenvoud van ongeverfde zijde. Zoek de eenvoud van een onbewerkt houtblok. Verminder je verlangens. Zet een punt achter leren. Dan ben je zonder zorgen -Lao-Tse


streef-naar-de-eenvoud-van-ongeverfde-zijde-zoek-de-eenvoud-van-een-onbewerkt-houtblok-verminder-verlangens-zet-een-punt-achter-leren-dan-ben
Punt Citaten: Onophoudelijk zullen we alles onderzoeken om dan, aan het eind van onze navorsingen, ons zelf terug te vinden op het punt waar we begonnen zijn en we zullen die plek voor het eerst echt kennen -T. S. Eliot


onophoudelijk-zullen-we-alles-onderzoeken-om-dan-aan-het-eind-van-onze-navorsingen-ons-zelf-terug-te-vinden-op-het-punt-waar-we-begonnen-zijn-we
Punt Citaten: Elk waar kunstenaar voelt zich een beetje charlatan. Dat is een punt waarin hij zich vergist. Maar laat hem maar. Het is een garantie van zijn eerlijkheid -Ben Cami


elk-waar-kunstenaar-voelt-zich-een-beetje-charlatan-dat-is-een-punt-waarin-hij-zich-vergist-maar-laat-hem-maar-het-is-een-garantie-van-zijn
Punt Citaten: Mensen en zaken hebben hun perspectivisch punt. Sommige moet men van dichtbij zien om er goed over te oordelen, en over andere oordeelt men nooit zo goed als wanneer men er ver van verwijderd is -Francois de la Rochefoucauld


Punt Citaten: Het is gemakkelijker te dalen dan te stijgen; maar om bij het dalen op een bepaald punt te stoppen is moeilijker dan al het naar boven stijgen -Jozsef Eötvös


het-is-gemakkelijker-te-dalen-dan-te-stijgen-maar-om-bij-het-dalen-op-een-bepaald-punt-te-stoppen-is-moeilijker-dan-al-het-naar-boven-stijgen
Punt Citaten: Er is een punt waarop alles heel eenvoudig wordt en er geen sprake meer is van keuzes, want alles wat je hebt ingezet zal verloren gaan als je terugkijkt. Het moment in het leven van geen terugkeer mogelijk -Dag Hammarskjöld


Punt Citaten: De hoogmoed is gelijk aan een magneet, en wijst altijd naar één punt: het eigen ik; doch anders dan een magneet heeft zij geen aantrekkende pool, doch stoot aan alle punten af. -Charles Caleb Colton


de-hoogmoed-is-gelijk-aan-een-magneet-wijst-altijd-naar-één-punt-het-eigen-ik-doch-anders-dan-een-magneet-heeft-zij-geen-aantrekkende-pool-doch
Punt Citaten: Verzet je niet tegen het leven. Laat je zinken tot op de bodem. Als een baksteen. Het heeft geen zin tegen een draaikolk te vechten. Pas als je door zijn diepste en smalste punt bent gegaan, ben je vrij -A. F. Th. van der Heijden


Punt Citaten: Er is alle reden te geloven dat er een bepaald punt in de geest bestaat van waaruit het leven en de dood, het werkelijke en het denkbeeldige, het verleden en de toekomst, het mededeelbare en het niet-mededeelbare, hoog en laag niet meer als tegenstellingen gezien worden -André Breton


Punt Citaten: Het kan mij niet erg veel schelen of ik het op een bepaald punt bij het rechte of het verkeerde eind heb gehad, maar het kan mij wel veel schelen te weten, wat van de twee het is geweest -Samuel Butler


het-kan-mij-niet-erg-veel-schelen-of-ik-het-op-een-bepaald-punt-bij-het-rechte-of-het-verkeerde-eind-heb-gehad-maar-het-kan-mij-wel-veel-schelen-te
Punt Citaten: Het christelijke godsbegrip - god als ziekengod, god als fantast, god als geest - is een van de meest corrupte godsbegrippen waartoe men het op aarde gebracht heeft; wellicht vertegenwoordigt het zelfs het diepte punt van de neerwaartse ontwikkeling van het godentype -Friedrich Nietzsche


Punt Citaten: Maar weinig mensen komen tot die rijpheid waar zij dat kritische punt ontdekken, waar alle waarden omslaan, zodat steeds duidelijker begrepen wordt dat er iets is dat men niet begrijpen kan. Dit is de terugkeer tot het kinderlijke, maar dan tot het kwadraat verheven -Sören Kierkegaard


Punt Citaten: Eenvoud is het ervaren van de werkelijkheid - niet in haar relatie tot onszelf maar in geheel haar heilige onafhankelijkheid. Eenvoud is zien, oordelen en handelen vanuit het punt waar we in onszelf rusten. Hoeveel valt er dan niet weg! En hoe valt al het andere niet op zijn plaats! -Dag Hammarskjöld


Punt Citaten: Als de vooruitgang werkelijk niets dan een mythe is, als wij ons bij al onze inspanning moeten afvragen: Wat heeft het voor zin, waarvoor? Dan verlammen al onze pogingen. Dat zou het punt zijn, waarop de evolutie tot stilstand kwam, want wij zelf zijn die evolutie -Pierre Teilhard de Chardin


Punt Citaten: Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk -Erich Fromm


Punt Citaten: De meeste mensen (ook van wie beweerd wordt dat zij denken: professoren e.d.) leven en gaan door in de inbeelding dat zij nog veel meer begrepen zouden hebben, als ze maar langer zouden leven. Maar hoevelen komen tot die rijpheid waar ze dat kritische punt ontdekken waar alles omslaat en waar stijgend begrip gaat betekenen dat men begrijpt dat er iets is dat men niet begrijpen kan? -Sören Kierkegaard