Ons Citaten

Ons Citaten: De natuur is al het onbewuste, wat ons omringt: de plant die ons vergiftigt, het dier dat ons belaagt, de elementen die ons schaden, de gebeurtenissen die ons bedreigen -Spinoza


de-natuur-is-al-het-onbewuste-wat-ons-omringt-de-plant-die-ons-vergiftigt-het-dier-dat-ons-belaagt-de-elementen-die-ons-schaden-de-gebeurtenissen-die
Ons Citaten: We uiten ons maar half en schamen ons voor het goddelijke dat in elk van ons schuilt -Ralph Waldo Emerson


we-uiten-ons-maar-half-schamen-ons-voor-het-goddelijke-dat-in-elk-van-ons-schuilt
Ons Citaten: Genot sloopt ons. Werk sterkt ons. Aan ons de keus -Charles Baudelaire


genot-sloopt-ons-werk-sterkt-ons-aan-ons-de-keus
Ons Citaten: Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit -George Bataille


het-verleden-is-niet-achter-ons-zoals-men-denkt-maar-voor-ons-de-schaduw-van-wat-was-werpt-zich-voor-ons-wat-dood-is-bestaat-nog-gaat-voor-ons-uit
Ons Citaten: De zwaarste beproevingen worden ons opgelegd door nietigheden. Zij overvallen ons dagelijks, telkens, aanhoudend en vinden ons meestal ongewapend -Multatuli


de-zwaarste-beproevingen-worden-ons-opgelegd-door-nietigheden-zij-overvallen-ons-dagelijks-telkens-aanhoudend-vinden-ons-meestal-ongewapend
Ons Citaten: Dat ons geheugen ons in de steek laat, is niet erg, als ons oordeelsvermogen maar niet op de loop gaat -Johann Wolfgang von Goethe


dat-ons-geheugen-ons-in-de-steek-laat-is-niet-erg-als-ons-oordeelsvermogen-maar-niet-op-de-loop-gaat
Ons Citaten: Het enige dat ons troost geeft in ons ongeluk is verstrooiing. En desalniettemin vormt juist die ons grootste ongeluk -Blaise Pascal


het-enige-dat-ons-troost-geeft-in-ons-ongeluk-is-verstrooiing-en-desalniettemin-vormt-juist-die-ons-grootste-ongeluk
Ons Citaten: Als zij, die ons navolgden, ons niet meer kunnen bereiken, zweren zij dat wij ons vergist hebben -Marie von Ebner-Eschenbach


als-zij-die-ons-navolgden-ons-niet-meer-kunnen-bereiken-zweren-zij-dat-wij-ons-vergist-hebben
Ons Citaten: Ons leven is zwaarder als dat van onze voorvaderen omdat wij ons zoveel zaken moeten aanschaffen om ons leven lichter te maken -Gabriel Laub


ons-leven-is-zwaarder-als-dat-van-onze-voorvaderen-omdat-wij-ons-zoveel-zaken-moeten-aanschaffen-om-ons-leven-lichter-te-maken
Ons Citaten: Er is een stem in het universum die ons aanspoort om ons te herinneren aan het doel van ons leven op deze geweldige aarde zijn. Dat is de stem van de inspiratie die in ieder van ons aanwezig is -Wayne Dyer


er-is-een-stem-in-het-universum-die-ons-aanspoort-om-ons-te-herinneren-aan-het-doel-van-ons-leven-op-deze-geweldige-aarde-zijn-dat-is-de-stem-van-de
Ons Citaten: Wij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijn -Blaise Pascal


Ons Citaten: Ik hou van varkens. Honden kijken naar ons op, katten kijken op ons neer, maar varkens beschouwen ons als hun gelijke -Winston Churchill


ik-hou-van-varkens-honden-kijken-naar-ons-op-katten-kijken-op-ons-neer-maar-varkens-beschouwen-ons-als-hun-gelijke
Ons Citaten: Dezelfde trots, die ons de gebreken, waarvan wij ons vrij achten, doet laken, brengt ons ertoe de deugden, die wij missen, te minachten -Francois de la Rochefoucauld


dezelfde-trots-die-ons-de-gebreken-waarvan-wij-ons-vrij-achten-doet-laken-brengt-ons-ertoe-de-deugden-die-wij-missen-te-minachten
Ons Citaten: Alles wat ons als ongeluk , wat ons als hinderpaal toeschijnt, is slechts een trede onder onze voeten, om ons des te hoger te brengen -Leo Tolstoj


alles-wat-ons-als-ongeluk-wat-ons-als-hinderpaal-toeschijnt-is-slechts-een-trede-onder-onze-voeten-om-ons-te-hoger-te-brengen
Ons Citaten: Zo leert men ons, evenals ons lichaam, ook de geest naar 's lands wijs te kleden, en als wij dat niet doen dan ziet men ons voor zonderlingen aan of nog wat ergers -John Locke


zo-leert-men-ons-evenals-ons-lichaam-ook-de-geest-naar-'s-lands-wijs-te-kleden-als-wij-dat-niet-doen-dan-ziet-men-ons-voor-zonderlingen-aan-of-nog
Ons Citaten: Wie zonder ons genoegzaam te kennen, slecht over ons denken, doen ons geen kwaad; wij zijn het niet, die door hen aangevallen worden. Het is het spook hunner verbeelding -Jean de la Bruyère


wie-zonder-ons-genoegzaam-te-kennen-slecht-over-ons-denken-doen-ons-geen-kwaad-wij-zijn-het-niet-die-door-hen-aangevallen-worden-het-is-het-spook
Ons Citaten: Wie onze portemonnaie steelt, steelt geen waardeloos vod, maar ons bloed, onze tijd, onze spierkracht, ons uithoudingsvermogen en ons vermogen anderen te helpen, onze toekomstige mogelijkheid om verdienstelijk werk af te leveren -Don Marquis


Ons Citaten: Niet doen, wat ons gevoel van rechtschapenheid ons verbiedt; niet begeren, wat ons gevoel van rechtschapenheid ons ontraadt; méér is niet nodig -Mencius


niet-doen-wat-ons-gevoel-van-rechtschapenheid-ons-verbiedt-niet-begeren-wat-ons-gevoel-van-rechtschapenheid-ons-ontraadt-méér-is-niet-nodig
Ons Citaten: Hoe komt het dat ons geheugen goed genoeg is om de kleinste kleinigheid die ons overkomt vast te houden, maar niet goed genoeg om ons te doen herinneren hoe vaak we ze al aan dezelfde persoon hebben verteld? -Francois de la Rochefoucauld


Ons Citaten: We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaan -Krishnamurti


Ons Citaten: Nu we ons gerealiseerd hebben, dat wij ons op geen uiterlijk gezag kunnen verlaten bij het teweegbrengen van een totale omwenteling in de structuur van onze eigen psyche staan we voor de onmetelijk veel groter moeilijkheid ons te ontdoen van ons eigen innerlijk gezag, het gezag van onze eigen speciale kleine ervaringen en verzamelde meningen, kennis, denkbeelden en idealen -Krishnamurti


Ons Citaten: De hartstocht maakt ons slechter, maar zij verheft ons ook -Alphonse de Lamartine


de-hartstocht-maakt-ons-slechter-maar-zij-verheft-ons-ook
Ons Citaten: Niet meer in ons midden maar voor altijd in ons hart -Onbekend


niet-meer-in-ons-midden-maar-voor-altijd-in-ons-hart
Ons Citaten: Ons dagelijks is een slechte feuilleton waardoor we ons laten fascineren -Michel Butor


ons-dagelijks-is-een-slechte-feuilleton-waardoor-we-ons-laten-fascineren
Ons Citaten: Het lot leidt ons, zonder rekening met ons te houden -Voltaire


het-lot-leidt-ons-zonder-rekening-met-ons-te-houden
Ons Citaten: Wanneer de hoop ons verlaat, gaat zij ons graf delven. -Carmen Sylva


wanneer-de-hoop-ons-verlaat-gaat-zij-ons-graf-delven
Ons Citaten: Armoede en ontberingen in ons midden zijn vernederend voor ons allemaal -Nelson Mandela


armoede-ontberingen-in-ons-midden-zijn-vernederend-voor-ons-allemaal
Ons Citaten: De drijvers geweldige roede, jaagt rusteloos ons voort op ons pad -Petrus Augustus de Génestet


de-drijvers-geweldige-roede-jaagt-rusteloos-ons-voort-op-ons-pad
Ons Citaten: Bij de geboorte sterven we al, en ons einde hangt af van ons begin -Marcus Manilius


bij-de-geboorte-sterven-we-al-ons-einde-hangt-af-van-ons-begin
Ons Citaten: Wij wantrouwen ons hart te veel, en ons hoofd niet genoeg -Abbé Roux


wij-wantrouwen-ons-hart-te-veel-ons-hoofd-niet-genoeg
Ons Citaten: Het is ons schijnbare geluk dat ons de meeste vijanden maakt -Alexandre Dumas père


het-is-ons-schijnbare-geluk-dat-ons-de-meeste-vijanden-maakt
Ons Citaten: Niet onze zintuigen bedriegen ons, doch ons oordeel -Johann Wolfgang von Goethe


Ons Citaten: Zolang lof ons verheugt, zal laster ons verdrieten -Swami Vivekananda


zolang-lof-ons-verheugt-zal-laster-ons-verdrieten
Ons Citaten: We moeten ons zeer duidelijk uitdrukken of dubbelzinnigheid zal ons de das omdoen -William Shakespeare


we-moeten-ons-zeer-duidelijk-uitdrukken-of-dubbelzinnigheid-zal-ons-de-das-omdoen
Ons Citaten: Verlos ons van de preektoon, Heer. Geef ons natuur en waarheid weer -Petrus Augustus de Génestet


Ons Citaten: De ondeugden, die wij in anderen laken, lachen ons in ons binnenste uit -Sir Thomas Browne


de-ondeugden-die-wij-in-anderen-laken-lachen-ons-in-ons-binnenste-uit