In Plaats Van Citaten

In Plaats Van Citaten: De plaats van rechtvaardigheid is een gewijde plaats -Francis Bacon


de-plaats-van-rechtvaardigheid-is-een-gewijde-plaats
In Plaats Van Citaten: Iedere stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de massa en door voor kennis te kiezen in plaats van sluiers van onwetendheid -Henri-Louis Bergson


iedere-stap-van-de-reis-wordt-gemaakt-door-het-hart-te-volgen-in-plaats-van-de-massa-door-voor-kennis-te-kiezen-in-plaats-van-sluiers-van
In Plaats Van Citaten: Somwijlen sluipt het vermaak op de plaats van het geluk; maar die plaats is er te groot voor -Comtesse Diane de Beausacq


somwijlen-sluipt-het-vermaak-op-de-plaats-van-het-geluk-maar-die-plaats-is-er-te-groot-voor
In Plaats Van Citaten: De hoofdwet van het leven luidt: iets kan alleen plaats vinden in de plaats van iets anders. Tijd is niet rekbaar, tijd is eindig -Renate Rubinstein


de-hoofdwet-van-het-leven-luidt-iets-kan-alleen-plaats-vinden-in-de-plaats-van-iets-anders-tijd-is-niet-rekbaar-tijd-is-eindig
In Plaats Van Citaten: Niet de plaats verleent de heer achting, maar de man de plaats -Plutarchus


niet-de-plaats-verleent-de-heer-achting-maar-de-man-de-plaats
In Plaats Van Citaten: De eenzaamheid is een goede plaats om te bezoeken, maar een slechte plaats om te verblijven -Josh Billings


de-eenzaamheid-is-een-goede-plaats-om-te-bezoeken-maar-een-slechte-plaats-om-te-verblijven
In Plaats Van Citaten: Het bewogene beweegt niet op de plaats waar het is, noch op de plaats waar het niet is. De vliegende pijl rust -Zeno van Elea


het-bewogene-beweegt-niet-op-de-plaats-waar-het-is-noch-op-de-plaats-waar-het-niet-is-de-vliegende-pijl-rust
In Plaats Van Citaten: Het beste denken vond plaats in eenzaamheid. Het slechtste denken vond plaats in drukte -Thomas Alva Edison


het-beste-denken-vond-plaats-in-eenzaamheid-het-slechtste-denken-vond-plaats-in-drukte
In Plaats Van Citaten: Bibliotheken kunnen de plaats van God in nemen. -Umberto Eco


bibliotheken-kunnen-de-plaats-van-god-in-nemen
In Plaats Van Citaten: Vrees voor de gevolgen van ondeugd neemt meestal de plaats in van deugd -G.-M. Valtour


vrees-voor-de-gevolgen-van-ondeugd-neemt-meestal-de-plaats-in-van-deugd
In Plaats Van Citaten: In plaats van redelijke argumenten geldt het aantal -Otto von Bismarck


in-plaats-van-redelijke-argumenten-geldt-het-aantal
In Plaats Van Citaten: De rol van de deugd kan vergeleken worden met de poolster, die eerbied afdwingt van de menigte der sterren, zonder zelf van plaats te veranderen -Confucius


de-rol-van-de-deugd-kan-vergeleken-worden-met-de-poolster-die-eerbied-afdwingt-van-de-menigte-der-sterren-zonder-zelf-van-plaats-te-veranderen
In Plaats Van Citaten: De kunstenaar is middelmatig, als hij redeneert in plaats van te gevoelen -Gustave le Bon


de-kunstenaar-is-middelmatig-als-hij-redeneert-in-plaats-van-te-gevoelen
In Plaats Van Citaten: In de geest heeft een onophoudelijke rondgang van onbewuste redeneringen plaats -Joseph Joubert


in-de-geest-heeft-een-onophoudelijke-rondgang-van-onbewuste-redeneringen-plaats
In Plaats Van Citaten: Wie iets definieert, stelt de definitie in de plaats van de zaak zelf -Georges Braque


wie-iets-definieert-stelt-de-definitie-in-de-plaats-van-de-zaak-zelf
In Plaats Van Citaten: De kiezers denken dat de politiek de geschiedenis maakt, in plaats van omgekeerd -Adriaan Roland Holst


de-kiezers-denken-dat-de-politiek-de-geschiedenis-maakt-in-plaats-van-omgekeerd
In Plaats Van Citaten: Mensen proberen in hun leven smart te voorkomen in plaats van vreugde te bereiken -Sigmund Freud


mensen-proberen-in-hun-leven-smart-te-voorkomen-in-plaats-van-vreugde-te-bereiken
In Plaats Van Citaten: Middelbare leeftijd: wanneer men symptomen in plaats van gevoelens gaat krijgen -Irvin S. Cobb


middelbare-leeftijd-wanneer-men-symptomen-in-plaats-van-gevoelens-gaat-krijgen