In Plaats Van Hun Kwijting Citaten

In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Zij, die zich laten voorstaan op roemrijke voorouders, tonen hun schuld in plaats van hun kwijting -Edward Young


zij-die-zich-laten-voorstaan-op-roemrijke-voorouders-tonen-hun-schuld-in-plaats-van-hun-kwijting
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Jazz houdt stand net zo lang mensen met hun voeten horen in plaats van met hun hersenen -John Philip Sousa


jazz-houdt-stand-net-zo-lang-mensen-met-hun-voeten-horen-in-plaats-van-met-hun-hersenen
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Mensen proberen in hun leven smart te voorkomen in plaats van vreugde te bereiken -Sigmund Freud


mensen-proberen-in-hun-leven-smart-te-voorkomen-in-plaats-van-vreugde-te-bereiken
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: De plaats van rechtvaardigheid is een gewijde plaats -Francis Bacon


de-plaats-van-rechtvaardigheid-is-een-gewijde-plaats
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Er zijn mensen, wier conversatie afhangt van hun gezelschap, evenals bepaalde scheikundige reacties alleen plaats hebben in tegenwoordigheid van bepaalde stoffen -André Maurois


er-zijn-mensen-wier-conversatie-afhangt-van-hun-gezelschap-evenals-bepaalde-scheikundige-reacties-alleen-plaats-hebben-in-tegenwoordigheid-van
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Iedere stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de massa en door voor kennis te kiezen in plaats van sluiers van onwetendheid -Henri-Louis Bergson


iedere-stap-van-de-reis-wordt-gemaakt-door-het-hart-te-volgen-in-plaats-van-de-massa-door-voor-kennis-te-kiezen-in-plaats-van-sluiers-van
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten:


het-geloof-kan-bergen-verzetten-en-staan-ze-dan-op-hun-plaats
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Als de tijgers ontsnapt zijn is hun kooi de veiligste plaats om je te verbergen -Jean Dutourd


als-de-tijgers-ontsnapt-zijn-is-hun-kooi-de-veiligste-plaats-om-te-verbergen
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Somwijlen sluipt het vermaak op de plaats van het geluk; maar die plaats is er te groot voor -Comtesse Diane de Beausacq


somwijlen-sluipt-het-vermaak-op-de-plaats-van-het-geluk-maar-die-plaats-is-er-te-groot-voor
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Veel pessimisme wordt veroorzaakt door aan anderen te beschrijven hoe je je voelen zou als je in hun plaats was -William Somerset Maugham


veel-pessimisme-wordt-veroorzaakt-door-aan-anderen-te-beschrijven-hoe-voelen-zou-als-in-hun-plaats-was
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: De hoofdwet van het leven luidt: iets kan alleen plaats vinden in de plaats van iets anders. Tijd is niet rekbaar, tijd is eindig -Renate Rubinstein


de-hoofdwet-van-het-leven-luidt-iets-kan-alleen-plaats-vinden-in-de-plaats-van-iets-anders-tijd-is-niet-rekbaar-tijd-is-eindig
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: De meeste ambtenaren denken dat de staat er in de eerste plaats is om hun een geacht, onbekommerd en goed betaald bestaan te garanderen -Mencius


de-meeste-ambtenaren-denken-dat-de-staat-er-in-de-eerste-plaats-is-om-hun-een-geacht-onbekommerd-goed-betaald-bestaan-te-garanderen
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Niet de plaats verleent de heer achting, maar de man de plaats -Plutarchus


niet-de-plaats-verleent-de-heer-achting-maar-de-man-de-plaats
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Ik hou van de mensen om wat ze zijn. Met al hun vuiligheid en hun ondeugden. Ik hou van hun stemmen en van hun onrustige blik en het wanhopige gevecht dat ieder op zijn beurt voert tegen de dood en de levensangst -Jean-Paul Sartre


In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Wij kunnen dikwijls niet begrijpen dat anderen datgene doen, wat wij in hun plaats eveneens gedaan zouden hebben -Otto Weiss


wij-kunnen-dikwijls-niet-begrijpen-dat-anderen-datgene-doen-wat-wij-in-hun-plaats-eveneens-gedaan-zouden-hebben
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: De eenzaamheid is een goede plaats om te bezoeken, maar een slechte plaats om te verblijven -Josh Billings


de-eenzaamheid-is-een-goede-plaats-om-te-bezoeken-maar-een-slechte-plaats-om-te-verblijven
In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: Een staat moet dunbevolkt zijn. Dan heeft een leger geen zin. De bewoners moeten ernstig met de dood omgaan en niet op het idee komen te verhuizen. Hoewel ze de kippen en honden ginds kunnen horen, wijken ze niet van hun plaats totdat ze sterven -Lao-Tse


In Plaats Van Hun Kwijting Citaten: De mensen gebruiken hun denkvermogen alleen om een wettige schijn te geven aan hun ongerechtigheden, en hun woorden om hun gedachten te verbergen -Voltaire


de-mensen-gebruiken-hun-denkvermogen-alleen-om-een-wettige-schijn-te-geven-aan-hun-ongerechtigheden-hun-woorden-om-hun-gedachten-te-verbergen