Het Uit Citaten

Het Uit Citaten: De zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voort -Francois de la Rochefoucauld


de-zachtmoedigheid-die-men-als-deugd-beschouwt-komt-nu-eens-uit-ijdelheid-dan-weer-uit-luiheid-dikwijls-uit-vrees-meestal-uit-alle-drie-tegelijk
Het Uit Citaten: Hoe goed zou het sommige mensen doen er eens uit te zijn: niet uit hun omgeving, maar uit zichzelf -Seneca


hoe-goed-zou-het-sommige-mensen-doen-er-eens-uit-te-zijn-niet-uit-hun-omgeving-maar-uit-zichzelf
Het Uit Citaten: De goedertierenheid, die men als een deugd beschouwt, wordt soms uit ijdelheid beoefend, soms uit traagheid, soms uit vrees, en bijna steeds uit alle drie tegelijk -Francois de la Rochefoucauld


de-goedertierenheid-die-men-als-een-deugd-beschouwt-wordt-soms-uit-ijdelheid-beoefend-soms-uit-traagheid-soms-uit-vrees-bijna-steeds-uit-alle-drie
Het Uit Citaten: Echte humor komt voort zowel uit het hart als uit het hoofd. Hij is geen verachting; zijn innerlijk wezen is liefde; hij barst niet in lachen uit, maar glimlacht; een lach van veel dieper betekenis -Thomas Carlyle


echte-humor-komt-voort-zowel-uit-het-hart-als-uit-het-hoofd-hij-is-geen-verachting-zijn-innerlijk-wezen-is-liefde-hij-barst-niet-in-lachen-uit-maar
Het Uit Citaten: Eerst wanneer wij onszelf bevrijden uit het net der geslachtelijke horigheid, kunnen wij de wereld, de mannen bevrijden uit de politieke tirannie. De Hitlers worden slechts uit slaven geboren en onder slaven opgekweekt. -Virginia Woolf


Het Uit Citaten: Moed komt uit de harten en niet uit het aantal -John Dryden


moed-komt-uit-de-harten-niet-uit-het-aantal
Het Uit Citaten: Waardigheid bestaat niet uit het bezitten van eer, maar uit verdienste -Aristoteles


waardigheid-bestaat-niet-uit-het-bezitten-van-eer-maar-uit-verdienste
Het Uit Citaten: Goede smaak komt meer uit het oordeel dan uit het intellect voort -Francois de la Rochefoucauld


goede-smaak-komt-meer-uit-het-oordeel-dan-uit-het-intellect-voort
Het Uit Citaten: Geestigheid wordt geboren uit het verstand, humor bovenal uit het hart -C. J. Wijnaendts Francken


geestigheid-wordt-geboren-uit-het-verstand-humor-bovenal-uit-het-hart
Het Uit Citaten: Het is wel geoorloofd tevreden te zijn over zichzelf uit overtuiging, maar niet uit overweging -Joseph Joubert


het-is-wel-geoorloofd-tevreden-te-zijn-over-zichzelf-uit-overtuiging-maar-niet-uit-overweging
Het Uit Citaten: Haat komt uit het hart, verachting uit het hoofd; en geen van beide gevoelens hebben wij geheel in onze macht -A. Schopenhauer


haat-komt-uit-het-hart-verachting-uit-het-hoofd-geen-van-beide-gevoelens-hebben-wij-geheel-in-onze-macht
Het Uit Citaten: Als ze mij vragen: waar bestond die kindermishandeling dan uit? zeg ik: uit de biecht en het eindexamen -Fons Jansen


als-ze-mij-vragen-waar-bestond-die-kindermishandeling-dan-uit-zeg-ik-uit-de-biecht-het-eindexamen
Het Uit Citaten: Uit niets blijkt zozeer een degelijk oordeel, als uit het vermogen, tussen grote kwaden te kiezen -Kardinaal de Retz


uit-niets-blijkt-zozeer-een-degelijk-oordeel-als-uit-het-vermogen-tussen-grote-kwaden-te-kiezen
Het Uit Citaten: De wetten van het geweten, waarvan wij beweren dat ze uit de natuur voortkomen, komen voort uit de gewoonte. -Michel Eyquem de Montaigne


de-wetten-van-het-geweten-waarvan-wij-beweren-dat-ze-uit-de-natuur-voortkomen-komen-voort-uit-de-gewoonte
Het Uit Citaten: De Fransen gaan uit om uit te zijn, maar Nederlanders gaan uit om toch weer de illusie te krijgen dat ze thuis zijn -Wim Sonneveld


de-fransen-gaan-uit-om-uit-te-zijn-maar-nederlanders-gaan-uit-om-toch-weer-de-illusie-te-krijgen-dat-ze-thuis-zijn
Het Uit Citaten: Ouders begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd weer alles uit te moeten leggen -Antoine de Saint-Exupéry


ouders-begrijpen-nooit-iets-uit-zichzelf-voor-kinderen-is-het-vervelend-hun-altijd-weer-alles-uit-te-moeten-leggen
Het Uit Citaten: Het is de plicht van een vader om zijn zoon te gewennen goed te handelen meer uit eigen beweging dan uit vrees -Terentius


het-is-de-plicht-van-een-vader-om-zijn-zoon-te-gewennen-goed-te-handelen-meer-uit-eigen-beweging-dan-uit-vrees
Het Uit Citaten: Het nomadenleven, dat de laagste sport vormt op de ladder der beschaving, vinden we tegenwoordig op de hoogste terug; namelijk in de vorm van het algemeen verbreide toeristenleven. Het eerste wordt uit schaarste, het tweede uit verveling geboren -A. Schopenhauer