Eisen Citaten

Eisen Citaten: Wat zijn mensen toch absurd! Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet beziiten. Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuiting -Sören Kierkegaard


Eisen Citaten: Luchtkastelen eisen hoge onderhoudskosten -Edward Bulwer-Lytton


Eisen Citaten: Alleen de rede mag eisen vrij te zijn -Ernst Raupach


alleen-de-rede-mag-eisen-vrij-te-zijn
Eisen Citaten: Perfectie is niet haalbaar, daarom eisen we ze van de anderen -Leo Tolstoj


perfectie-is-niet-haalbaar-daarom-eisen-we-ze-van-de-anderen
Eisen Citaten: De grootste vervuilers eisen het zuiverste water om hun handen te wassen -Hugo Olaerts


de-grootste-vervuilers-eisen-het-zuiverste-water-om-hun-handen-te-wassen
Eisen Citaten: Welk recht heeft een verrader, van anderen trouw te eisen? -Pietro Metastasio


welk-recht-heeft-een-verrader-van-anderen-trouw-te-eisen
Eisen Citaten: Het voornaamste bezwaar tegen inspraak is dat anderen er ook eisen -Gie van den Berghe


het-voornaamste-bezwaar-tegen-inspraak-is-dat-anderen-er-ook-eisen
Eisen Citaten: Een zin is levensvatbaar als hij beantwoordt aan al de eisen der ademhaling -Gustave Flaubert


een-zin-is-levensvatbaar-als-hij-beantwoordt-aan-al-de-eisen-der-ademhaling
Eisen Citaten: Vrijheid: datgene wat er overblijft, als aan de eisen der gemeenschap is voldaan -H. E. Phaff


vrijheid-datgene-wat-er-overblijft-als-aan-de-eisen-der-gemeenschap-is-voldaan
Eisen Citaten: Belgische trein gekaapt. De kapers eisen van de overheid passagiers en wapens om ze in bedwang te houden -Wiet van Broeckhoven


belgische-trein-gekaapt-de-kapers-eisen-van-de-overheid-passagiers-wapens-om-ze-in-bedwang-te-houden
Eisen Citaten: Het zekerste middel om afschaffing van een hatelijke wet te bewerken is, onverbiddelijke uitvoering te eisen -Grant Allen


het-zekerste-middel-om-afschaffing-van-een-hatelijke-wet-te-bewerken-is-onverbiddelijke-uitvoering-te-eisen
Eisen Citaten: De maatschappij lijkt altijd iets meer van mensen te eisen dan het in de praktijk zal krijgen -George Orwell


de-maatschappij-lijkt-altijd-iets-meer-van-mensen-te-eisen-dan-het-in-de-praktijk-zal-krijgen
Eisen Citaten: Het bewijst domheid als men van een dichter durft eisen dat hij zijn gedichten begrijpt -Jan Greshoff


het-bewijst-domheid-als-men-van-een-dichter-durft-eisen-dat-hij-zijn-gedichten-begrijpt
Eisen Citaten: Er bestaat een duistere maar zeer innige betrekking tussen de opbruisingen van het idealisme en de eisen des vleses -Etienne Rey


er-bestaat-een-duistere-maar-zeer-innige-betrekking-tussen-de-opbruisingen-van-het-idealisme-de-eisen-vleses
Eisen Citaten: De maatstaf voor de eisen die het leven stelt, is alleen je eigen kracht; je eventuele heldendaad dat je niet gedeserteerd bent -Dag Hammarskjöld


de-maatstaf-voor-de-eisen-die-het-leven-stelt-is-alleen-eigen-kracht-eventuele-heldendaad-dat-niet-gedeserteerd-bent
Eisen Citaten: Een kenmerk van hoogstaande mensen is dat zij aan anderen veel geringer eisen stellen dan aan zichzelf -Marie von Ebner-Eschenbach


een-kenmerk-van-hoogstaande-mensen-is-dat-zij-aan-anderen-veel-geringer-eisen-stellen-dan-aan-zichzelf
Eisen Citaten: Sommige mannen eisen zo onmogelijk veel verstand van hun vrouwen, dat zij maar een domheid zouden mogen begaan; zo iemand tot man te nemen -A. S. C. Wallis


sommige-mannen-eisen-zo-onmogelijk-veel-verstand-van-hun-vrouwen-dat-zij-maar-een-domheid-zouden-mogen-begaan-zo-iemand-tot-man-te-nemen
Eisen Citaten: Wilt gij veel van het leven verlangen, begin dan met veel van u zelf te eisen -Melati van Java


wilt-gij-veel-van-het-leven-verlangen-begin-dan-met-veel-van-u-zelf-te-eisen