Verzamel jouw potje met citaten

De kunstenaar dient het realisme met de middelen van het realisme te overwinnen -J. Bernlef


de-kunstenaar-dient-het-realisme-met-de-middelen-van-het-realisme-te-overwinnen
De enige juiste weg is het motief voor handeling in de handeling zelf te laten zijn, nooit haar beloning;Niet opgehitst te worden door de hoop van het resultaat, en de neiging naar inertie te onderdrukken -Helena Petrovna Blavatsky


Het slechtste van het slechte wordt veracht, en het beste van het beste - niet geroemd: geroemd en geëerd wordt het beste in zijne soort, zoolang de soort niet de beste is -G. J. P. J. Bolland


het-slechtste-van-het-slechte-wordt-veracht-het-beste-van-het-beste-niet-geroemd-geroemd-geëerd-wordt-het-beste-in-zijne-soort-zoolang-de-soort
Een boek dat niet zijn contraboek bevat is onvolledig -Jorge Luis Borges


een-boek-dat-niet-zijn-contraboek-bevat-is-onvolledig
Ik ben er nog gemakkelijk vanaf gekomen. Bedenk je wat ik had moeten betalen als Alyce iets aan de relatie had bijgedragen, zoals kinderen, of een conversatie -John Cleese


ik-ben-er-nog-gemakkelijk-vanaf-gekomen-bedenk-wat-ik-had-moeten-betalen-als-alyce-iets-aan-de-relatie-had-bijgedragen-zoals-kinderen-of-een
Menigeen zou zich minder ongelukkig voelen, indien hij besluiten kon minder aan zichzelf te denken -C. J. Wijnaendts Francken


menigeen-zou-zich-minder-ongelukkig-voelen-indien-hij-besluiten-kon-minder-aan-zichzelf-te-denken
Een aforisme is net zoals een muziekstukje van een stel muzikale clowns,dat na een paar maten al misgaat -Willem Frederik Hermans


een-aforisme-is-net-zoals-een-muziekstukje-van-een-stel-muzikale-clownsdat-na-een-paar-maten-al-misgaat
Vergeet niet dat iedereen die je tegenkomt bang is voor iets, houdt van iets en iets heeft verloren -H. Jackson Brown Jr


vergeet-niet-dat-iedereen-die-tegenkomt-bang-is-voor-iets-houdt-van-iets-iets-heeft-verloren
Gehoorde melodieën zijn zoet, maar ongehoorde zoeter -John Keats


gehoorde-melodieën-zijn-zoet-maar-ongehoorde-zoeter
Mijn moeder was gek op kinderen - zij zou er alles voor hebben gegeven als ik er een was geweest -Groucho Marx


mijn-moeder-was-gek-op-kinderen-zij-zou-er-alles-voor-hebben-gegeven-als-ik-er-een-was-geweest
Het meest welkom zijn die geschenken die hun waarde ontlenen aan de persoon van de gever -Ovidius


het-meest-welkom-zijn-die-geschenken-die-hun-waarde-ontlenen-aan-de-persoon-van-de-gever
Als je iets doet, doe het dan goed -Plautus


Ironie is vaak slechts de schaamte der tederheid -Etienne Rey


ironie-is-vaak-slechts-de-schaamte-der-tederheid
Het hart van de vrouw is een afgrond waarvan niemand de diepte kent -Mme de Riccoboni


het-hart-van-de-vrouw-is-een-afgrond-waarvan-niemand-de-diepte-kent
Mijn hele jeugd lang hebben ze tegen mij gezegd: Je zal wel eens zien als je 50 bent. Ik ben 50 jaar. Ik heb niets gezien -Erik Satie


mijn-hele-jeugd-lang-hebben-ze-tegen-mij-gezegd-je-zal-wel-eens-zien-als-50-bent-ik-ben-50-jaar-ik-heb-niets-gezien
Stilte: een gat in het geluid -Bert Schierbeek


Het idealisme van de Toekomst ziet een dieper conflict: dat van mens en mensheid; de individu wordt in gekneld in de machine der samenleving, van de mensenwereld verwacht hij zijn geluk, hulp en brood; maar zij redt de soort ten koste van de individualiteit; zij werpt hem uit, zo niet hijzelf zijn plaats vasthoudt -Spinoza


IJdel is de strijd over zaken van gevoel -Carel Vosmaer