Verzamel jouw potje met citaten

Rubens schilderde 341 platen, daarvan hangen er 2094 in de Verenigde Staten -L. Verbeeck


rubens-schilderde-341-platen-daarvan-hangen-er-2094-in-de-verenigde-staten
Pyromaan zoekt houten chalet in bosrijke omgeving -C. J. Wijnaendts Francken


In de aandacht staan kan een last zijn. Jezus werd gekruisigd omdat hij zichzelf onder de aandacht bracht. Daarom verdwijn ik vaak -Bob Dylan


in-de-aandacht-staan-kan-een-last-zijn-jezus-werd-gekruisigd-omdat-hij-zichzelf-onder-de-aandacht-bracht-daarom-verdwijn-ik-vaak
Ik krijg steeds meer de indruk dat men vrijheid met brutaliteit verwisselt -Gino Cervi


ik-krijg-steeds-meer-de-indruk-dat-men-vrijheid-met-brutaliteit-verwisselt
Alle andere teleurstellingen zijn gering in vergelijking tot die welke we bij onszelf beleven -Marie von Ebner-Eschenbach


alle-andere-teleurstellingen-zijn-gering-in-vergelijking-tot-die-welke-we-bij-onszelf-beleven
Leren spreken is leren vertalen -Octavio Paz


Het zekerste middel om afschaffing van een hatelijke wet te bewerken is, onverbiddelijke uitvoering te eisen -Grant Allen


het-zekerste-middel-om-afschaffing-van-een-hatelijke-wet-te-bewerken-is-onverbiddelijke-uitvoering-te-eisen
Goed begrijpen is het beginsel en de de bron van goed schrijven -Horatius


goed-begrijpen-is-het-beginsel-de-de-bron-van-goed-schrijven
Zo de kiezers, zo de gekozenen. Zijn de laatsten slecht, dan komt dit doordat de eersten nog slechter zijn -Edmond Thiaudière


zo-de-kiezers-zo-de-gekozenen-zijn-de-laatsten-slecht-dan-komt-dit-doordat-de-eersten-nog-slechter-zijn
Mochten de mensen als bomen zijn, dan waaide in de herfst ons vlees eraf -Kamagurka


mochten-de-mensen-als-bomen-zijn-dan-waaide-in-de-herfst-ons-vlees-eraf
Ik hield mijn hart half vast maar dat was een helft te weinig -Renate Rubinstein


ik-hield-mijn-hart-half-vast-maar-dat-was-een-helft-te-weinig
De zin van het leven ligt in z'n bestaan zelf -Martin Heidegger


Als ik de mensen soms hoor zeggen: het leven is hard, vraag ik me altijd af: in vergelijking met wat? -Wiet van Broeckhoven


als-ik-de-mensen-soms-hoor-zeggen-het-leven-is-hard-vraag-ik-me-altijd-af-in-vergelijking-met-wat
Vliegen? God, ik ben al bijna op evenveel plaatsen geweest als mijn bagage -Bob Hope


vliegen-god-ik-ben-al-bijna-op-evenveel-plaatsen-geweest-als-mijn-bagage
Wat zou een mensheid zijn die geen bloemen kende? -Maurice Maeterlinck


Wat men ook van iemand te weten kome, zelden of nooit dringen twee menschenkinderen volkomen in elkanders zieleleven door tot op de grootste diepten. Men geeft zich slechts voor een deel, en ook na jarenlange omgang blijven er nog, zelfs voor de beste vriend, geheimenissen en bevreemdende raadselen over -C. J. Wijnaendts Francken


De pijn van een ander gevoelen, wil niet zeggen barmhartig zijn, waarlijk barmhartig zijn is, de pijn van een ander afwenden -Friedrich von Logau


de-pijn-van-een-ander-gevoelen-wil-niet-zeggen-barmhartig-zijn-waarlijk-barmhartig-zijn-is-de-pijn-van-een-ander-afwenden
Vertrouw geen vriend zonder gebrek, en bemin een meisje en geen engel -Gotthold Ephraim Lessing