Verzamel jouw potje met citaten

Het gebed is geen ijdel pleziertje van oude vrouwen. Als men het juist begrijpt en benut is het het machtigste middel tot de actie -Mahatma Gandhi


het-gebed-is-geen-ijdel-pleziertje-van-oude-vrouwen-als-men-het-juist-begrijpt-benut-is-het-het-machtigste-middel-tot-de-actie
Afgunst is dikwijls hoogachting, onder het masker der geringschatting -Otto Weiss


afgunst-is-dikwijls-hoogachting-onder-het-masker-der-geringschatting
Schrijven is een hondenleven, maar het enige dat het waard is om geleefd te worden -Gustave Flaubert


schrijven-is-een-hondenleven-maar-het-enige-dat-het-waard-is-om-geleefd-te-worden
Een mens zou altijd moeten overwegen hoe veel meer hij heeft dan hij wenst -Joseph Addison


een-mens-zou-altijd-moeten-overwegen-hoe-veel-meer-hij-heeft-dan-hij-wenst
ik tracht op poëtische wijze dat wil zeggen eenvouds verlichte waters de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen -Lucebert


ik-tracht-op-poëtische-wijze-dat-wil-zeggen-eenvouds-verlichte-waters-de-ruimte-van-het-volledig-leven-tot-uitdrukking-te-brengen
De mens denkt slechts in beelden. Als je wijsgeer wilt zijn, schrijf dan romans -Albert Camus


de-mens-denkt-slechts-in-beelden-als-wijsgeer-wilt-zijn-schrijf-dan-romans
Alles is berekening aan het hof, tot de oprechtheid toe -Valerius Maximus


De computer is de logische voortzetting van bepaalde mensen: intelligentie zonder moraal -John Osborne


de-computer-is-de-logische-voortzetting-van-bepaalde-mensen-intelligentie-zonder-moraal
Poëzie is de manier om een lelijk ding mooi te zeggen -Renate van Gool


poëzie-is-de-manier-om-een-lelijk-ding-mooi-te-zeggen
Cynicus: een schobbejak met een defect gezichtsvermogen die de dingen ziet zoals ze zijn en niet zoals ze zouden moeten zijn -Ambrose Bierce


cynicus-een-schobbejak-met-een-defect-gezichtsvermogen-die-de-dingen-ziet-zoals-ze-zijn-niet-zoals-ze-zouden-moeten-zijn
Als wij aan onze hartstochten weerstaan, is het meer door hun zwakheid dan door onze kracht -Francois de la Rochefoucauld


als-wij-aan-onze-hartstochten-weerstaan-is-het-meer-door-hun-zwakheid-dan-door-onze-kracht
De grote wereld is een hospitaal voor ongeneeslijke zieken -Ralph Waldo Emerson


de-grote-wereld-is-een-hospitaal-voor-ongeneeslijke-zieken
De spraakkunst die zelfs koningen ringeloort -Molière


de-spraakkunst-die-zelfs-koningen-ringeloort
Oude dienaren zijn kleine tyrannen, aan wie de grote tyran, de gewoonte, ons ketent -Marie von Ebner-Eschenbach


Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf -William Hazlitt


zij-die-in-oorlog-zijn-met-anderen-zijn-niet-in-vrede-met-zichzelf
Buiten vieren miljoenen sterren feest daar straalt door heel de nacht hun groot geflonker; maar binnen heerst het gezegende donker dat ook de wonden van het hart geneest -Henriette Roland Holst


buiten-vieren-miljoenen-sterren-feest-daar-straalt-door-heel-de-nacht-hun-groot-geflonker-maar-binnen-heerst-het-gezegende-donker-dat-ook-de-wonden
De jeugd wordt verspild aan de jongeren -Oscar Wilde


Niemand mag de mensen uitlachen dan iemand die hen werkelijk liefheeft -Johann Wolfgang von Goethe