Verzamel jouw potje met citaten

Let als je naar een doel reist goed op de weg. Want de weg verrijkt ons terwijl we hem bewandelen -Paulo Coelho


let-als-naar-een-doel-reist-goed-op-de-weg-want-de-weg-verrijkt-ons-terwijl-we-hem-bewandelen
We waren van plan de kaarsjes op zijn verjaardagstaart te tellen, maar de hitte hield ons tegen -Tina Turner


we-waren-van-plan-de-kaarsjes-op-zijn-verjaardagstaart-te-tellen-maar-de-hitte-hield-ons-tegen
De dood van een medemens brengt de overlevende in gelatenheid terug tot onvermijdelijke natuurwetten. Zijn eigen dood echter, beschouwt hij als moord -Claude Aveline


de-dood-van-een-medemens-brengt-de-overlevende-in-gelatenheid-terug-tot-onvermijdelijke-natuurwetten-zijn-eigen-dood-echter-beschouwt-hij-als-moord
Sluit gij uw deur voor alle dwalingen, dan sluit ge de waarheid buiten -Rabindranath Tagore


sluit-gij-uw-deur-voor-alle-dwalingen-dan-sluit-ge-de-waarheid-buiten
Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen -Godfried Bomans


veel-mensen-danken-hun-goed-geweten-aan-hun-slecht-geheugen
Van goed gebruikte wreedheid kan men spreken wanneer iemand deze plotseling begaat, uit noodzaak zich te handhaven, en niet verder continueert, maar omzet in een zo groot mogelijk welzijn voor zijn onderdanen -Machiavelli


Een fiasco is een kans om het de volgende keer beter te doen -Henry Ford


een-fiasco-is-een-kans-om-het-de-volgende-keer-beter-te-doen
Brainstormen is het privilege van mensen die zich niet kunnen veroorloven te denken -Gerrit Komrij


brainstormen-is-het-privilege-van-mensen-die-zich-niet-kunnen-veroorloven-te-denken
Een huis moet gebouwd worden, maar een tehuis moet gevormd worden -Inayat Khan


een-huis-moet-gebouwd-worden-maar-een-tehuis-moet-gevormd-worden
De mensen verliezen hun kalmte als ze hun smaak verdedigen -Ralph Waldo Emerson


de-mensen-verliezen-hun-kalmte-als-ze-hun-smaak-verdedigen
De natuur wil, dat men zoveel mogelijk van het leven geniet en sterft zonder er aan te denken. Het christendom heeft dit omgekeerd -Charles Augustin Sainte-Beuve


de-natuur-wil-dat-men-zoveel-mogelijk-van-het-leven-geniet-sterft-zonder-er-aan-te-denken-het-christendom-heeft-dit-omgekeerd
De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering -Bertrand Russell


de-mens-heeft-voor-zijn-geluk-niet-alleen-het-plezier-van-dingen-nodig-maar-ook-hoop-vooruitgang-verandering
Ik bemin het verraad, doch haat de verrader -Julius Caesar


Is het niet beter in de handen van een moordenaar te geraken dan in de dromen van een bronstige vrouw? -Friedrich Nietzsche


is-het-niet-beter-in-de-handen-van-een-moordenaar-te-geraken-dan-in-de-dromen-van-een-bronstige-vrouw
Als een mens oud wordt, zal wijsheid hem niet in leven houden -Mark Rutherford


als-een-mens-oud-wordt-zal-wijsheid-hem-niet-in-leven-houden
Welke karakters maken gaarne grote plannen en putten in hun plan hun tijdelijke geestdrift uit -Berthold Auerbach


welke-karakters-maken-gaarne-grote-plannen-putten-in-hun-plan-hun-tijdelijke-geestdrift-uit
Uit de these van zijn en de antithese van niet zijn komt de synthese van worden -G.W.F. Hegel


uit-de-these-van-zijn-de-antithese-van-niet-zijn-komt-de-synthese-van-worden
Men kan niet over zijn moed oordelen wanneer men nimmer in gevaar is geweest -Francois de la Rochefoucauld