Wie niet meer lacht, is nog maar een half mens


wie-niet-meer-lacht-is-nog-maar-een-half-mens
ernst raupachwienietmeerlachtisnogmaareenhalfmenswie nietniet meermeer lachtis nognog maarmaar eeneen halfhalf menswie niet meerniet meer lachtis nog maarnog maar eenmaar een halfeen half menswie niet meer lachtis nog maar eennog maar een halfmaar een half mensis nog maar een halfnog maar een half mens

Wie lacht, heeft het vreselijke nieuws nog niet gehoordDe hoogstaande mens kan de Weg nauwelijks in praktijk brengen. De middelmatige mens volgt de Weg, maar raakt hem ook weer kwijt. De laagstaande mens lacht om de Weg; deed hij dat niet, dan was het niet de WegWie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigenLachen wapent de mens tegen virussen en kwaadwillende cellen. Wie lacht, leeft langerWie te veel lacht, heeft de aard van een dwaas; wie nimmer lacht heeft de aard van een oude katWie een slechte mening heeft over de mens is daarom nog geen mensenkenner; maar geen mensenkenner die niet een slechte mening heeft over de mens