Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn ze met een antwoord te verknoeien


sommige-vragen-zijn-zo-goed-dat-het-jammer-zou-zijn-ze-met-een-antwoord-te-verknoeien
harry mulischsommigevragenzijnzogoeddathetjammerzouzemeteenantwoordteverknoeiensommige vragenvragen zijnzijn zozo goedgoed datdat hethet jammerjammer zouzou zijnzijn zeze metmet eeneen antwoordantwoord tete verknoeiensommige vragen zijnvragen zijn zozijn zo goedzo goed datgoed dat hetdat het jammerhet jammer zoujammer zou zijnzou zijn zezijn ze metze met eenmet een antwoordeen antwoord teantwoord te verknoeiensommige vragen zijn zovragen zijn zo goedzijn zo goed datzo goed dat hetgoed dat het jammerdat het jammer zouhet jammer zou zijnjammer zou zijn zezou zijn ze metzijn ze met eenze met een antwoordmet een antwoord teeen antwoord te verknoeiensommige vragen zijn zo goedvragen zijn zo goed datzijn zo goed dat hetzo goed dat het jammergoed dat het jammer zoudat het jammer zou zijnhet jammer zou zijn zejammer zou zijn ze metzou zijn ze met eenzijn ze met een antwoordze met een antwoord temet een antwoord te verknoeien

Sommige mensen denken vaak dat ze overal een antwoord op moeten hebben. Zo kom je hun vragen niet te wetenSommige filmsterren dragen hun zonnebril zelfs in de kerk: zij zijn bang dat God ze zou herkennen en om een handtekening vragenLiefde is het antwoord, maar terwijl je op het antwoord wacht, stelt seks je een paar leuke vragenSommige mensen zijn zo droog dat je ze een maand in een grap zou kunnen drenken zonder dat hij door hun huid heen zou dringenBidden is: aan die schaar vragen of ze zo goed wil zijn, ditmaal niet toe te happen, omdat er iets tussen haar kaken ligt, dat we gaarne wilden héél houden. Bidden zou dus, als 't niet kinderachtig ware, een misdadige poging zijn om de Natuur te verlokken tot wanordeVroeger begreep ik niet waarom ik op mijn vragen geen antwoord kreeg. Thans begrijp ik niet waarom ik de vragen stelde want er zijn geen antwoorden