Laat ons, nu wij gewaarschuwd zijn, beter handelen


laat-ons-nu-wij-gewaarschuwd-zijn-beter-handelen
vergiliuslaatonsnuwijgewaarschuwdzijnbeterhandelenlaat onsnu wijwij gewaarschuwdgewaarschuwd zijnbeter handelennu wij gewaarschuwdwij gewaarschuwd zijnnu wij gewaarschuwd zijn

Wij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijnLeren wij ons beter te verheugen, dan verleren wij het best, anderen pijn te doen en pijnlijks uit te denkenWij zijn zo hoogmoedig dat wij zouden willen dat de hele wereld ons kent, zelfs de mensen die nog komen als wij er niet meer zijn. En wij zijn zo ijdel dat we al verheugd en tevreden zijn als vijf of zes in onze omgeving ons waarderenLaat ons trachten gelukkig te zijn; betere dienst kunnen wij onze huisgenoten niet bewijzenWij zijn hier bijeengekomen voor een loffelijke handeling, dus broertje laat ons drinkenHet doet veel mensen leed, wanneer zij gedwongen zijn, tegen beter weten in te handelen, en nog meer mensen, wanneer zij gedwongen zijn, tegen slechter weten in te handelen