Het lot leidt de gewillige, de onwillige sleept het mee


het-lot-leidt-de-gewillige-de-onwillige-sleept-het-mee
senecahetlotleidtdegewilligeonwilligesleepthetmeehet lotlot leidtleidt dede gewilligede onwilligeonwillige sleeptsleept hethet meehet lot leidtlot leidt deleidt de gewilligede onwillige sleeptonwillige sleept hetsleept het meehet lot leidt delot leidt de gewilligede onwillige sleept hetonwillige sleept het meehet lot leidt de gewilligede onwillige sleept het mee

Ieder mens heeft zijn eigen lot: men moet het alleen volgen, accepteren, ongeacht waar het toe leidtHet lot leidt ons, zonder rekening met ons te houdenHet goede, dat doen wij, het kwade doet het lot; men heeft altijd gelijk, het lot steeds ongelijkWanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.Te zuchten als het lot ons onrechtvaardig behandelt, is het lot zelf een troef in handen gevenHet leven is een elastiekje. Je rekt het uit tot het knapt.  Waar je mee begint, daar eindig je mee