Het informatieblad van het leger besteedt veel zorg aan de frontpagina


het-informatieblad-van-het-leger-besteedt-veel-zorg-aan-de-frontpagina
johan anthierenshetinformatiebladvanhetlegerbesteedtveelzorgaandefrontpaginahet informatiebladinformatieblad vanvan hethet legerleger besteedtbesteedt veelveel zorgzorg aanaan dede frontpaginahet informatieblad vaninformatieblad van hetvan het legerhet leger besteedtleger besteedt veelbesteedt veel zorgveel zorg aanzorg aan deaan de frontpaginahet informatieblad van hetinformatieblad van het legervan het leger besteedthet leger besteedt veelleger besteedt veel zorgbesteedt veel zorg aanveel zorg aan dezorg aan de frontpaginahet informatieblad van het legerinformatieblad van het leger besteedtvan het leger besteedt veelhet leger besteedt veel zorgleger besteedt veel zorg aanbesteedt veel zorg aan deveel zorg aan de frontpagina

Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men uiteindelijk een vreemdeling in eigen landLaat uw reputatie niet aan het toeval of aan roddels over; het is het kunstwerk van je leven, en je moet het bijspijkeren, aanscherpen, en het tentoonstellen met de zorg van een kunstenaarAls ik met mijn kat speel, besteedt zij misschien eerder tijd aan mij dan ik aan haarEen leger zonder cultuur is een stompzinnig leger, en een stompzinnig leger kan nooit de overwinning op de vijand behalenDe wereld besteedt, als een volmaakte gastvrouw, de meeste aandacht aan hen die zij het eerst zal vergetenWaarom besteedt een vrouw tien jaar aan het veranderen van de gewoonten van haar man, en beklaagt ze zich dan dat hij niet meer dezelfde man is die zij indertijd trouwde