Een pijnlijk geheim van goden en vorsten is, dat mensen vrij zijn. Jij weet het, maar zij weten het niet.


een-pijnlijk-geheim-van-goden-vorsten-is-dat-mensen-vrij-zijn-jij-weet-het-maar-zij-weten-het-niet
jean-paul sartreeenpijnlijkgeheimvangodenvorstenisdatmensenvrijzijnjijweethetmaarzijwetenhetnieteen pijnlijkpijnlijk geheimgeheim vanvan godengoden enen vorstenvorsten isdat mensenmensen vrijvrij zijnjij weetweet hetmaar zijzij wetenweten hethet nieteen pijnlijk geheimpijnlijk geheim vangeheim van godenvan goden engoden en vorstenen vorsten isdat mensen vrijmensen vrij zijnjij weet hetmaar zij wetenzij weten hetweten het nieteen pijnlijk geheim vanpijnlijk geheim van godengeheim van goden envan goden en vorstengoden en vorsten isdat mensen vrij zijnmaar zij weten hetzij weten het nieteen pijnlijk geheim van godenpijnlijk geheim van goden engeheim van goden en vorstenvan goden en vorsten ismaar zij weten het niet

Wachten is pijnlijk. Vergeten is pijnlijk. Maar niet weten welke te doen is de ergste vorm van lijdenEr zijn mensen die heel weinig weten. Dat is geen probleem: zij weten dat zij weinig weten. Er zijn mensen die heel veel weten. Dat is ook geen probleem: zij weten dat zij niets weten. Het probleem zijn de mensen die iets weten, en denken dat zij alles wetenHet geheim van zakendoen is iets weten dat niemand anders weetVrij zijn is een geestestoestand - niet vrij zijn van iets, maar het gevoel van vrij zijn, de vrijheid om alles in twijfel te trekken en daarom zo intens, actief en krachtig, dat het elke vorm van afhankelijkheid, slavernij, navolging en aanvaarding overboord gooitDe moeilijkheid met mensen is niet dat zij niet weten, maar dat zij zoveel weten dat niet juist isDe narigheid met de mensen is niet dat zij onwetend zijn, maar dat zij zoveel weten dat niet zo is