Verzamel jouw potje met citaten

Het is niet de wijze van denken van de mens die zijn leven bepaalt, maar zijn wijze van leven die zijn wijze van denken bepaalt -Karl Marx


het-is-niet-de-wijze-van-denken-van-de-mens-die-zijn-leven-bepaalt-maar-zijn-wijze-van-leven-die-zijn-wijze-van-denken-bepaalt
De geborgenheid van het gezin: een broeinest van vooroordelen -Bergman


de-geborgenheid-van-het-gezin-een-broeinest-van-vooroordelen
Steenrijke mensen zijn geen goede mensen -Plato


steenrijke-mensen-zijn-geen-goede-mensen
Het christelijke besluit om de wereld lelijk en slecht te vinden, heeft de wereld lelijk en slecht gemaakt -Friedrich Nietzsche


het-christelijke-besluit-om-de-wereld-lelijk-slecht-te-vinden-heeft-de-wereld-lelijk-slecht-gemaakt
Er schijnen schoothondjes te bestaan, van schootpoesjes heb ik nog nooit gehoord -Remco Campert


er-schijnen-schoothondjes-te-bestaan-van-schootpoesjes-heb-ik-nog-nooit-gehoord
Goede mensen spreken nooit de waarheid -Friedrich Nietzsche


Deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig buren -Confucius


deugd-blijft-niet-lang-eenzaam-zij-krijgt-spoedig-buren
De geschiedenis is vaak niet anders dan een conflict tussen hetgeen elk volk onder zijn recht verstaat -Gustave le Bon


de-geschiedenis-is-vaak-niet-anders-dan-een-conflict-tussen-hetgeen-elk-volk-onder-zijn-recht-verstaat
Vrijgevigheid heeft geen bodem -Marcus Tullius Cicero


De goden zijn goed, de priesters wreed -Voltaire


De wil is de sterke blindeman die op zijn schouders de lamme man draagt die kan zien -A. Schopenhauer


de-wil-is-de-sterke-blindeman-die-op-zijn-schouders-de-lamme-man-draagt-die-kan-zien
Wanneer een domkop ons prijst, dan is hij in ons oog niet meer zo dom -Emanuel Wertheimer


wanneer-een-domkop-ons-prijst-dan-is-hij-in-ons-oog-niet-meer-zo-dom
Liefde maakt het gezicht mooi -Fjodor M. Dostojewski


Woorden zijn de meest gewetenloze bedriegers die er bestaan, maar bedriegers waar wij op aangewezen zijn, en die wij steeds weer ons vertrouwen schenken -Simon Vestdijk


woorden-zijn-de-meest-gewetenloze-bedriegers-die-er-bestaan-maar-bedriegers-waar-wij-op-aangewezen-zijn-die-wij-steeds-weer-ons-vertrouwen-schenken
De lof van een dwaas is wierook voor de wijste onder ons -Benjamin Disraeli


de-lof-van-een-dwaas-is-wierook-voor-de-wijste-onder-ons
We hebben tweeduizend jaar geleefd met het gebod: 'Gij zult zorgen voor de naaste.' Daar is weinig van terechtgekomen.De individualisatie baart ook mij zorgen, maar ik geloof dat de wal het schip zal keren. Ik stel voor om het egoïsme nog verder door te drijven totdat het omslaat in altruïsme. Als jij er bijvoorbeeld achter komt dat samenleven met anderen belangrijk is, en dat geldt voor elk mens, dan zoek je aansluiting. Pas wanneer je een rijk innerlijk leven hebt en weet wat je zelf wil, kun je er zijn voor anderen -Wilhelm Schmid


O! Een God is de mens als hij droomt; een bedelaar als hij nadenkt -Friedrich Hölderlin


o-een-god-is-de-mens-als-hij-droomt-een-bedelaar-als-hij-nadenkt
Wat ge eerst bewonderde, hebt ge later nog lief met een weemoedige glimlach; wat ge nu waardeert, verwondert u zelve om uw late liefde -Louis Couperus


wat-ge-eerst-bewonderde-hebt-ge-later-nog-lief-met-een-weemoedige-glimlach-wat-ge-nu-waardeert-verwondert-u-zelve-om-uw-late-liefde